Geen objecten gevonden

Terug naar overzicht

Nieuwbouw Nij Ylostins

Ijlst

Over dit project

Stap voor stap komen we steeds dichter bij een definitief plan voor de nieuwbouw op het terrein van Nij Ylostins. Op het terrein bouwt Elkien 30 sociale huurwoningen voor senioren en Patyna één locatie met 32 woningen voor mensen voor wie thuiszorg niet meer voldoende is. Bij iedere stap denken huidige huurders, omwonenden, overige inwoners van IJlst en betrokken organisaties met ons mee. Elkien, Patyna en de gemeente Súdwest-Fryslân gebruiken deze informatie om de juiste keuzes te maken.

Participatieproces; de mogelijkheden om mee te denken

In 2021 hebben we een uitgebreid participatieproces doorlopen dat een ‘Programma van Mogelijkheden’ voor de inrichting van het terrein heeft opgeleverd. Op verschillende bijeenkomsten is informatie verzameld bij betrokkenen. Het adviesbureau Weusthuis heeft dit proces voor ons begeleid en op basis hiervan het ‘Programma van Mogelijkheden’ opgesteld. Dit hebben we in februari 2022 met u gedeeld en vindt u op www.woneninsudwestfryslan.nl

In grote lijnen zijn de wensen voor de inrichting van het terrein die uit de bijeenkomsten naar voren kwamen als volgt:
- parkachtige omgeving
- wonen in een besloten hofjesstructuur
- woningen naar buiten gericht
- autoluw
- mogelijkheden elkaar te ontmoeten
- verbinding en contact
- een route naar het station

Inloopbijeenkomst en persoonlijke gesprekken op 12 en 13 mei 2022

Bovenstaande wensen heeft architectenbureau Van Manen en Zwart vervolgens verwerkt in drie modellen. Ieder model heeft een aantal specifieke kenmerken. Tijdens een inloopbijeenkomst voor alle inwoners van IJlst op vrijdag 13 mei 2022 zijn deze modellen gepresenteerd en toegelicht. Vertegenwoordigers van Elkien, Patyna, gemeente Súdwest-Fryslân en de Bewonersraad waren aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Er waren maar liefst 250 belangstellenden bij de bijeenkomst aanwezig en de stemming was positief. Voorafgaand aan deze bijeenkomst hadden we, op 12 en 13 mei,  persoonlijke gesprekken met de huidige huurders gevoerd. De modellen vindt u ook op www.woneninsudwestfryslan.nl

Door het invullen van een digitale vragenlijst konden bezoekers reageren op de verschillende modellen en de voor- en nadelen aangeven. Van de respondenten gaf 67% aan een voorkeur te hebben voor een groot, open hof, dat toegankelijk is voor bewoners en omwonenden. Om dit hof zijn de woningen van Elkien en de zorgwoningen van Patyna geplaatst. Ook was een meerderheid (58%) voor een individuele berging vlak bij de woning in plaats van op een centrale plek. Om een goed beeld te kunnen vormen van de ruimte, konden bezoekers over een plattegrond van een woning op ware grootte lopen. Het feit dat Elkien zich inzet om een gemeenschappelijke ruimte te realiseren is positief ontvangen. Binnenkort volgen er gesprekken met belangstellenden uit de stad over de mogelijke invulling en de noodzakelijke inzet van vrijwilligers en partijen daarbij.

De vragenlijst leverde bovendien een grote lijst met waardevolle ideeën op voor de woningen, de omgeving, de gemeenschappelijke ruimte en de toewijzing. Deze opmerkingen bekijken we en verwerken we zoveel mogelijk in het definitieve model.

Planning

De verwachting is dat het definitieve model in juli gereed is. In september of oktober 2022 gaat Elkien verder in gesprek met de huidige bewoners over de definitieve plannen. We hopen eind 2023 te starten met de sloop om vervolgens door te kunnen gaan met de nieuwbouw. Het totale plan wordt in fases gerealiseerd. Patyna start met de bouw van de nieuwe locatie als de woningen van Elkien opgeleverd zijn. Natuurlijk houden we u op de hoogte van de voortgang.

Inschrijven voor de nieuwbouwwoningen van Elkien

Veel bezoekers van de inloopbijeenkomst wilden zich alvast inschrijven als geïnteresseerde voor een nieuwe sociale huurwoning van Elkien. Inschrijven voor specifiek deze woningen is niet mogelijk. We raden belangstellenden, die in aanmerking komen voor sociale huur, wel aan zich alvast in te schrijven als woningzoekende. Dit kan op www.frieslandhuurt.nl. Dit is de website waar Elkien, samen met vier collega-corporaties, woningen te huur aanbiedt. Onder het kopje ‘passend toewijzen’ vindt u meer informatie over of u wel of niet in aanmerking komt voor sociale huur. Hier zijn inkomensgrenzen aan verbonden. De nieuwbouwwoningen op het terrein van Nij Ylostins worden enkele maanden voor de oplevering via deze site aangeboden. Het spreekt voor zich dat de huidige huurders van Nij Ylostins voorrang krijgen bij het toewijzen van een nieuwe woning op het terrein.

Vragen?
Voor vragen kunt u bellen met Elkien via telefoonnummer 0513 - 635 735 of mailen naar klantenservice@elkien.nl

 


Algemeen

  • Plaats Ijlst

Locatie op kaart