Geen objecten gevonden

Terug naar overzicht

Wijkvernieuwing Nijdjipstrjitte en omgeving Grou

Grou

Over dit project

De wijkvernieuwing van de Nijdjipstrjitte en omgeving is in volle gang! Samen met de gemeente Leeuwarden is een plan ontwikkeld om de oude woningen in dit gebied te vervangen door nieuwbouw. Het project bestaat uit 5 fasen:

Fase 1 | Kievitstraat - Gruttostraat
Fase 2 | Nijdjipstrjitte zuidzijde
Fase 3 | Het gebied tussen de Friesmastrjitte, de Lynbaenstrjitte en de Nijdjipstrjitte
Fase 4 | Het gebied tussen de P.J. Troelstrastrjitte en de J. Nieuwenhuisstrjitte
Fase 5 | Het gebied tussen de P.J. Troelstrastrjitte en de Friesmastrjitte en de Lynbaenstrjitte

Bekijk hier deze afbeelding in het groot.

Fase 1

De eerste fase is opgeleverd in 2020. De bewoners wonen er naar volle tevredenheid. Op deze locatie zijn 15 nieuwe woningen gebouwd.

Fase 2

De bestaande woningen aan de zuidzijde van de Nijdjipstrjitte zijn gesloopt in 2020 en inmiddels vervangen door nieuwbouw. Deze 16 woningen zijn opgeleverd in de zomer van 2021. De resterende 6 woningen worden medio 2022 opgeleverd. Dan is ook deze hele fase afgerond.

Fase 3

In fase 3 worden 24 nieuwe woningen gebouwd. Het gaat hier om 10 seniorenwoningen en 14 woningen voor één- en tweepersoons huishoudens.
De eerste 12 bestaande woningen zijn inmiddels gesloopt.

Waarom staat een deel van de woningen er nog?
Een aantal woningen aan de Lynbaenstrjitte en de Nijdjipstrjitte staan er nog steeds. Dit heeft een bijzondere reden. Uit het Flora en Fauna onderzoek is gebleken dat er een groot aantal gierzwaluwen aanwezig is in de woningen. De gierzwaluw is een beschermde diersoort die broedt van april tot en met augustus. Omdat de nieuwe woningen niet klaar zijn vóór 1 april mogen we de bestaande woningen niet slopen. 

Hoe gaat het nu verder?
De drie rijen woningen aan de Nijdjipstrjitte en de Lynbaenstrjitte blijven staan tot na het broedseizoen. Dit betekent dat de sloop niet eerder dan in de laatste week van augustus 2022 plaatsvindt. Als alles volgens plan verloopt, zijn de woningen in het tweede kwartaal van 2023 klaar voor de verhuur.
In de nieuwsbrief leest u alle actuele informatie. 

Fase 4 en 5

Voor fase 4 en 5 zijn we nog bezig met het maken van plannen. Zodra de plannen duidelijk zijn, beginnen we met de communicatie richting onze huurders. De start van de bouw van fase 4 staat nu gepland voor 2023. We hopen in 2024 te kunnen starten met de bouw van fase 5.

Duurzaam en toekomstbestendig

Vanuit de overheid is in het Energieakkoord onder andere bepaald dat er in 2030 20% minder energie verbruikt moet worden. Elkien wil bijdragen aan het verminderen van het energiegebruik door de woningen op energieneutraal niveau te brengen. Elkien draagt hieraan bij door al haar woningen voor 2030 zo energieneutraal mogelijk te maken.

Vragen?

Voor vragen kunt u ons bellen of mailen: 0513 - 635 735 of klantenservice@elkien.nl

 


Algemeen

  • Plaats Grou

Locatie op kaart