Geen objecten gevonden

Manager Vastgoed

De doelstelling van Elkien is helder. In 2050 zijn alle woningen van Elkien CO-2 neutraal. Complexe en uitdagende vraagstukken waar jij als Manager Vastgoed dagelijks je tanden in mag zetten. Duurzaamheid, een regie rol m.b.t. ketensamenwerking en afstemming van klantwensen versus betaalbare en toekomstbestendige sociale woningbouw kent zo zijn uitdagingen. Jij als Manager Vastgoed geeft samen met je team van circa 20 professionals invulling aan deze maatschappelijke uitdaging.

In het tot stand komen van de vastgoedprojecten werkt Elkien al enige jaren op basis van ketensamenwerking met vaste bouw- en onderhoudspartners. Continue leren en verbeteren met vaste teams; vanuit de overtuiging dat het daardoor beter, sneller en goedkoper kan. Kortom een bijzondere dynamiek met uiteindelijk nog betere einddoelen. Anders dan bij de traditionele aanbesteding zijn contracten slechts ondersteunend en niet leidend voor de prestaties. Elkien gelooft dat gemeenschappelijke doelen en wederkerigheid in de relatie zorgen voor goede resultaten en een zo laag mogelijke ‘total cost of ownership’. Vertrouwen is hiervoor de basis van heldere afspraken en maximale transparantie.

Dat vraagt zeker wat van de Manager Vastgoed. Kennis van bouw, onderhoud en duurzaamheid beschouwt Elkien als basis. Maar het gaat om mensen en samenwerken. Hoe zet jij het team in zijn kracht? Hoe bouw je verder aan duurzame relaties met de partners van Elkien?

Cultuur
In Friesland verhuurt Elkien circa 20.000 goed onderhouden sociale woningen. Voor de huurders zetten ze altijd een stap extra. De organisatie wil zich ontwikkelen naar de thuiscorporatie. Samen zorgen voor een plezierige, veilige en leefbare woonomgeving. Elkien biedt daarin graag de mogelijkheden.

De kernwaarden van de organisatie vertalen zich in:
Samen: samenwerken en verder kijken dan het eigen belang. In- en extern de verbinding maken door aandachtig te luisteren en daarna te acteren.
Duidelijk: de klanten weten wat Elkien wel, maar ook wat men niet doen en het waarom hiervan. Heldere afspraken, doen wat je zegt en laten zien wat je doet. Afspraak is afspraak.
Doen: doortastend, pro actief en resultaatgericht handelen. Verantwoordelijkheid nemen en kansen inzetten in concrete ideeën en deze uitvoeren.

Elkien heeft hart voor mensen en dat betekent de klant voorop! Dat is wat Elkien wil en waar ze het voor doen. Daarom verdiepen ze zich in hun klant. Weten ze wat de behoefte van de klant is en kennen ze de actuele klantvraag. Ze helpen de klant zo goed mogelijk en doen dat vooral samen met de klant. Digitaal als het kan en persoonlijk als het moet.

De functie
Als Manager Vastgoed ben je verantwoordelijk voor de afdeling Vastgoed (20 fte). Naast het bedrijfsbureau stuur je de afdeling Vastgoed aan zodat nieuwbouw, woningverbetering en het planmatig onderhoud van Elkien wordt gerealiseerd. Daarmee realiseert de Manager Vastgoed een duurzaam thuis voor de klanten. In de aansturing van de teams ben je zichtbaar door randvoorwaarden te schetsen waarin de teams hun werk optimaal kunnen uitvoeren. Optimale resultaten worden behaald door duidelijkheid, een goed gestroomlijnd vastgoedproces, coaching, scherpzinnigheid, leren en verbeteren en een heldere propositie van de afdeling Vastgoed.

Als Manager Vastgoed hou je vanzelfsprekend van vastgoed en techniek, maar bovenal van mensen. Je vindt duurzame oplossingen belangrijk en je verankert eventuele innovatieve maar vooral bruikbare voorstellen in het werkproces. Hierin faciliteer, coach, inspireer en enthousiasmeer jij de interne en externe teams vanuit het gedachtengoed dat continue leren en verbeteren zorgt voor optimale resultaten. De keuzes hierin maak je uit het oogpunt van huurderstevredenheid en het besef dat het gaat over een “thuis” van mensen.

Affiniteit met de corporatiesector is hierbij een vanzelfsprekendheid en een duidelijke visie op vastgoedontwikkeling hierin een must. De Manager Vastgoed initieert hierin beweging in de opstart van projecten, faciliteert en bewaakt de voortgang van de vastgoedprojecten en ziet de samenhang tussen visie enerzijds en concrete realisatie van projecten anderzijds.

Door het toenemende belang van informatietechnologie en data-analyse zie je kansen voor verdere verbetering van het vastgoedproces. Continue leren en verbeteren en het inbedden van deze verbeteringen in de werkprocessen vraagt echter wel om realiteitszin. Het moet passen in de corporatiegedachte van Elkien. Hierin ben je doelgericht en ga je met jouw eigen team aan de slag en doet dit in nauwe samenwerking en samenhang met andere disciplines en verantwoordelijkheden binnen Elkien.

Daarnaast brengt de Manager Vastgoed het afdelingsbelang helder en duidelijk naar voren en geeft ruimte aan medewerkers op basis van een helder speelveld, duidelijke doelen en eerlijke feedback. Als cultuurdrager geef je invulling aan de kernwaarden: Samen, Duidelijk en Doen.

In de ketensamenwerking ben je overtuigd dat traditioneel aanbesteden zijn langste tijd heeft gehad en gemeenschappelijke doelen en wederkerigheid zorgen voor de beste resultaten. Vanuit je eigen overtuiging heb je een innerlijke drive om met je team continue te leren en verbeteren. Deze andere vorm van opdrachtgeverschap vraagt soms om duwen, trekken maar bovenal het geloof dat volhardendheid leidt tot de beste resultaten voor de huurder. 

De Manager Vastgoed rapporteert aan de Directeur en ze zijn elkaars “sparringpartner” over onder meer optimalisatie van vastgoedprocessen en de vertaling van deze processen naar concrete output.

Functie-eisen/ Wat vragen wij van je?
Je hebt een afgeronde opleiding op HBO/WO niveau en leidinggevende ervaring bij voorkeur in het aansturen van professionals.
In de aansturing beschik je over een coachende en faciliterende leiderschapsstijl, waarin je inspirerend en overtuigend staat voor de doelstellingen van de afdeling Vastgoed.
Je beschikt over voldoende kennis en ervaring met vastgoed en enige ervaring met ketensamenwerking is hierin een pre.

Competenties

 • samenwerken
 • verbindend
 • visie
 • klantgerichtheid
 • inspirerend
 • volhardend

Wat heeft Elkien te bieden?

 • een werkomgeving met een sterke betrokkenheid bij de huurders
 • gezien de schaalgrote van 20.000 woningen uitdagende projecten binnen het vastgoed
 • projecten met actuele thema’s als duurzaamheid en ketensamenwerking en een ambitieuze doelstelling om alle woningen in 20150 CO-2 neutraal te hebben
 • een prima salaris (schaal M van de CAO Woondiensten) en een juiste balans tussen werk/privé
 • een vaste aanstelling omdat Elkien net als jij continue eerlijk is over de wederzijdse klik.

Reageren?
Elkien kiest ervoor de werving & selectieprocedure te begeleiden door Headhuntersteam.
Heb je interesse of aanvullende vragen? Stuur je CV met motivatie naar p.roordaheadhuntersteamnl. Voor vragen kun je Peter Roorda van Headhuntersteam bereiken op 050-5268884.

* acquisitie wordt niet op prijs gesteld   

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden