Elkien is Iedereen

Strategische koers

Ambitie

Woningcorporatie Elkien is en blijft de realistische buur(t)corporatie voor beter wonen in Fryslân. Wij willen mensen die niet zelf in hun woonruimte kunnen voorzien, toekomstbestendige, duurzame en betaalbare woningen aanbieden. In een omgeving die leefbaar is.

 

Kerntaak

Elkien vervult een dienstbare taak aan de maatschappij; door middel van het verhuren van circa 20.000 nette sociale huurwoningen helpen wij mensen met een laag inkomen bij prettig wonen en leven. We zijn actief in steden en op het platteland van Friesland. Om te zorgen dat deze woningen ook in de toekomst aantrekkelijk blijven voor onze huurders, onderhouden wij onze woningen goed en zetten we ons in voor leefbare wijken en buurten.

 

Maatschappelijk rendement

Door onze maatschappelijke rol kent Elkien een unieke bedrijfsvoering. Wij verhuren onze sociale huurwoningen goedkoop en (met verlies) onder de marktprijs. Bovendien doen wij omvangrijke investeringen in de toekomstbestendigheid van onze woningen, leefbaarheid en wijkvernieuwing. Dit laatste doen we enerzijds om onze woningen aantrekkelijk te houden. Anderzijds omdat wij geloven dat deze investeringen ten goede komen aan de maatschappij in het algemeen, het zogenaamde maatschappelijke rendement.

 

Om dit alles te kunnen betalen, verdienen we aan de verkoop van woningen. Daarnaast organiseren we ons bedrijf zo sober en doelmatig mogelijk. En mochten we al winst realiseren, dan investeren we dit direct weer in onze woningen, in leefbaarheid en in wijkvernieuwing. Want het gaat om het woon- en leefgenot van onze huurders, nu en in de toekomst.

 

Voor welke ontwikkelingen staan wij?

Elkien neemt een aantal externe ontwikkelingen waar:

 

 • De doelgroep voor sociale huurwoningen verandert in Friesland;
  De kleinere, 1- en 2-persoons gezinnen nemen toe, bestaande uit jongeren en senioren.
 • Deze doelgroep geeft de voorkeur aan wonen in grotere kernen;
 • Dorpen op het platteland van Friesland krijgen te maken met krimp;
 • In stedelijke buurten staat de leefbaarheid onder druk;
 • Het economische klimaat verslechtert;
 • De overheid beperkt onze taken en bewegingsvrijheid;
 • We kunnen door overheidsheffingen minder investeren in onze woningen;
 • Energielasten worden een steeds groter onderdeel van de woonlasten;
 • De woningmarkt is gespannen.

 

Door deze ontwikkelingen is het noodzakelijk dat wij de komende jaren creatiever en kritischer worden op onze inspanningen. Alleen zo kunnen we blijven werken aan onze kerntaak en wat in de maatschappij nodig is. Die noodzaak is extra groot nu wij anticiperen op een overheidsmaatregel om ieder jaar een kleine 4 miljoen bij te dragen aan de huurtoeslag.

 

Organisatieontwikkelingen

Elkien reageert op de externe ontwikkelingen door de komende jaren scherpe, strenge en ingrijpende keuzes te maken in wat we wel blijven doen en wat niet.

 

Zo zoeken we naar manieren om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden van een organisatie die zo optimaal mogelijk is georganiseerd.

 

We zoeken naar manieren om:

 

 • In onze organisatie efficiënter te kunnen werken:

  * Door het ontwikkelen van (online) doe-het-zelf concepten voor huurders, zodat we met minder mensen meer werk kunnen doen.

  * Door het nog verder verbeteren van onze (directe) bedieningskanalen, zodat huurders direct en op-maat geholpen worden.
  * Door een nieuw organisatiemodel: wat we voor huurders beter centraal kunnen organiseren, organiseren we centraal.

 • Meer te verdienen:
  * Als we scheefwoners kunnen inspireren een andere woning te huren of een woning te kopen, dan doen we dat.
 • Kritischer te zijn in waar we ons geld aan uitgeven:

  * Als het exploiteren van een paar woningen in te kleine kernen onevenredig duur is, dan stoppen we daarmee.

  * Als huurders weinig tevredenheid ontlenen aan dure investeringen op bijvoorbeeld het vlak van welzijn of ruimtelijke ordening, dan stoppen we daarmee.

  * Als er op termijn geen doelgroep meer is voor onze sociale huurwoningen, dan trekken we ons terug uit deze locatie.
  * De reparatiekosten aan een woning verhalen we bij nalatigheid op de huurder.

 • Goedkoper te kunnen inkopen en lenen én innovatiever te kunnen financieren.

 

Ook zoeken we voortdurend naar samenwerking met partners waardoor de dienstverlening aan onze huurders doelmatiger wordt en we schaal- en marktvoordelen kunnen realiseren. Onze bondgenoten zijn collega-corporaties, gemeenten, leveranciers en ook bewoners. Want Elkien wil koploper zijn in het ontwikkelen en toepassen van innovatieve methodes voor leefbaarheid en wijkvernieuwing. Zo geven wij invulling aan burgerparticipatie en nieuw burgerschap. Wij vinden dat leefbaarheid juist ook een verantwoordelijkheid is van bewoners zelf. Wij doen een extra inspanning als bewoners betrokken zijn en initiatieven concreet resultaat hebben. Zo maximaliseren we het maatschappelijke rendement onder de noemer De Buur(t) Versterkt.

 

Effecten van ons doen

Elkien wordt in de toekomst dus zuiniger op haar maatschappelijke kerntaak en kritischer in haar doen en laten. We zullen vaker ‘nee’ zeggen tegen investeringen die geen relatie hebben met onze kerntaak.

Kortom; we houden onze maatschappelijke rol, maar het beeld van de multi-tasking corporatie die alles voor haar rekening kan nemen, verdwijnt.

 

 

Strategische effecten

Wat gaat het publiek ervaren van onze organisatieontwikkelingen? Wij houden vast aan de belofte die we met onze lange termijn koers hebben neergelegd:

 

 • Samen meer bereiken:            

Samen met partners gaan we voor onze huurders meer bereiken op het gebied van de kwaliteit van woningen, leefbaarheid en soepele dienstverlening;

 

 • Transparantie:                           

We vervullen onze kerntaak met een toegankelijke, laagdrempelige en transparante organisatie;

 

 • De Buur(t) Versterkt:                

Onze huurders wonen in leefbare buurten en wijken waar ze een sterke eigenheid ervaren. Een eigenheid die ze zelf vorm hebben gegeven, met onze ondersteuning.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.