Elkien is Iedereen

Stichting GEEF

Elkien is mede-initiatiefnemer van Platform GEEF. GEEF staat voor Gezondheid Expertise en Educatiecentrum Friesland. Elkien wil via GEEF technologische kansen benutten in wonen, zorg en welzijn en doet dat samen met andere Friese woningcorporaties, onderwijsinstellingen, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties.

 

GEEF biedt innovatieve diensten en producten aan en ontwikkelt concepten die te maken hebben met domotica (oftewel huisautomatisering) en zorgtechnologie voor senioren en chronisch zieken ten behoeve van preventie en zelfredzaamheid. Deze producten en diensten kunnen senioren nu en in de toekomst gebruiken om hun (thuis)situatie veiliger, comfortabeler en makkelijker te maken.

GEEF heeft in Leeuwarden een demonstratieruimte die is ingericht als een woning, genaamd 'Huis van het Heden'. In het Huis van het Heden presenteert GEEF verschillende   toepassingen op het gebied van woonzorgtechnologie.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van GEEF, www.platformgeef.nl.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.