Elkien is Iedereen

De 6-wijkenaanpak in Leeuwarden

Unieke aanpak voor wijkverbetering in Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden en de twee woningcorporaties WoonFriesland en Elkien hebben in Leeuwarden zes wijken geselecteerd die de komende jaren extra aandacht krijgen.

 

Het gaat om de wijken:

  • Oldegalileën - Bloemenbuurt
  • Tjerk - Hiddes / Cambuursterhoek
  • Vlietzone
  • Nijlân
  • Schepenbuurt
  • Valeriuskwartier

 

Wonen in deze wijken is goed. Toch zijn er de laatste 5 jaar ontwikkelingen gaande, die aanleiding zijn om extra aandacht op deze wijken te vestigen. Vandaar de naam 'aandachtswijken'.

 

De wijkactieplannen

Voor elke wijk hebben de bewoners samen met de gemeente en de beide woningcorporaties een plan gemaakt, een zogenaamd wijkactieplan. Deze wijkactieplannen zijn constant in ontwikkeling; onderdelen van de wijkactieplannen worden nog verder uitgewerkt. Ook is het voornemen om de plannen ieder jaar te actualiseren.

 

De gemeente en de corporaties blijven voor langere tijd -  de komende 4 jaar, in de periode 2011 tot en met 2014 - nauw betrokken bij deze zes wijken. Deze aandacht bestaat concreet uit extra mensen van de gemeente en de corporaties die zich inzetten voor de leefbaarheid in de zes wijken. En er komen wijkprojectgroepen voor - en door bewoners. Verder krijgen de zes wijken prioriteit bij bepaalde beleidsterreinen. En er worden eerder extra maatregelen en proefprojecten in de wijken georganiseerd.

 

De wijkactieplannen (WAP's) vindt u op de website van de gemeente Leeuwarden.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.