Prestatieafspraken

We willen onszelf graag ontwikkelen naar de thuiscorporatie. Met een thuis bedoelen we meer dan een passende en betaalbare huurwoning. Want thuis gaat ook over een fijne en veilige leefomgeving. Daar spelen onze huurders zelf maar natuurlijk ook gemeenten een rol in. Bijvoorbeeld als het gaat om voorzieningen en sociale zorgnetwerken. Daarom maken we samen met gemeenten afspraken over onze plannen. We noemen dit prestatieafspraken.

Bouw, zorg en meer

In de prestatieafspraken beschrijven we per gemeente wat we gaan doen in het komende jaar. Denk bijvoorbeeld aan nieuwbouw, woningverbetering en energiebesparing. Maar ook aan maatregelen voor een goede leefbaarheid. En aan zorg voor ouderen en mensen met psychische problemen. We omschrijven hoe we gaan samenwerken met de gemeente. Hoe we rekening houden met hun bouwvisie en -plannen. En hoe dit alles past bij onze eigen visie op klantvriendelijkheid en de ontwikkeling van ons woningaanbod.

Vier gemeenten

Prestatieafspraken maken we elk jaar met de vier grootste gemeenten in ons gebied:

• Gemeente Leeuwarden

• Gemeente Súdwest-Fryslân

• Gemeente Opsterland

• Gemeente Heerenveen