Elkien is Iedereen

Uw privacy bij Elkien

Als verhuurder verzamelt Elkien allerlei persoonsgegevens van u. Dit hebben wij nodig om ons werk te kunnen doen.

 

We gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het afsluiten van een huurcontract en het innen van de huur. Daarnaast gebruiken we uw contactgegevens om u te bereiken of te informeren. Bijvoorbeeld door in de toekomst een digitale nieuwsbrief te mailen. Met deze privacygevoelige informatie gaan we zorgvuldig om. We verwerken niet meer gegevens dan nodig en gebruiken deze niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.

Vanaf 25 mei 2018 wijzigt de privacywetgeving, dan wordt de zogenaamde AVG ingevoerd. AVG staat voor de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is de nieuwe wet rondom privacy. Als huurder heeft u recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en recht op verzet van verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u inzage in uw persoonsgegevens? Stuur dan een e-mail naar klantenservice@elkien.nl, of stuur ons een schriftelijk een verzoek.

 

Het uitgebreide privacybeleid vindt u hieronder.

 

- Privacybeleid inclusief privacyverklaring Elkien

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.