Elkien is Iedereen

Planmatig onderhoud

Onderhoud

Uw woning zal eens in de 3 jaar geïnspecteerd worden. Dit houdt niet automatisch in dat er ook eens in de 3 jaar onderhoud aan de woning uitgevoerd wordt.

 

Het onderhoudsniveau van de woning blijft op deze manier goed inzichtelijk en er kan snel gereageerd worden op eventuele gebreken, mocht dit nodig zijn.

 

Hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Werkzaamheden worden gestructureerd uitgevoerd, zodat u als huurder hier zo weinig mogelijk hinder van zult ondervinden.

 

* er kunnen geen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie

  

NB. De werkzaamheden worden vertoond op complexniveau. Afhankelijk van de behoefte, gebleken tijdens de inspectie, zijn ze wel of niet van toepassing op uw woning.

Geen planmatig onderhoud 2019
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.