Strategische doelen

Iedereen verdient een thuis!

De thuiscorporatie waar je welkom bent.
Dát wil Elkien zijn. En dat doen we door in Friesland ca. 18.800 goede, passende en duurzame woningen te verhuren aan mensen met een bescheiden inkomen. Daarnaast werken we samen met bewoners, stakeholders en netwerkpartners aan een goed woon- en leefklimaat. We doen dingen waar bewoners écht iets aan hebben.

Tevreden klanten

Alles wat we doen, staat in het teken van onze huurders. We zijn pas tevreden als onze klant tevreden is, ook al moeten we af en toe nee zeggen. We richten ons op de dingen die huurders echt van ons wensen en verwachten en waarmee ze zelf hun thuis vorm kunnen geven. We nemen onze huurders serieus, staan naast ze en proberen samen de beste oplossing te vinden. Ze bepalen zelf welke dienst ze van ons willen. En welke informatie. Wij bieden de mogelijkheid om dit 24/7 te doen via de website, bellen of als dat nodig is persoonlijk aan de eigen keukentafel.

Passende portefeuille

Onze woningen én hun omgeving moeten passen bij de woonwensen van huurders, nu en in de toekomst. Betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid staan hierbij voorop. Onze woningen maken we zo energiezuinig mogelijk. Dit doen we zo snel mogelijk zonder verhoging van de woonlasten voor zittende huurders. Ook maken we een gedeelte van onze woningen geschikt voor één- en twee persoonshuishoudens. Tegelijkertijd passen we, op verzoek, de woningen aan op de zorgvraag van (oudere) huurders.

De investeringen die hiervoor nodig zijn vragen om scherpe keuzes. Elke euro kunnen we maar één keer uitgeven. We kijken dan ook goed waar onze huurders in de toekomst willen wonen. Dit betekent bijvoorbeeld dat we de krimp op het platteland niet veroorzaken maar wel volgen. In overleg met dorpsbelangen en gemeenten bekijken we de komende periode hoe we dit aan gaan pakken. We blijven meewerken aan een leefbaar platteland.

Wendbaar door samenwerking

De samenleving en de omgeving waarin wij werken, verandert voortdurend. Dit betekent dat wij steeds kijken naar wat nodig is voor onze klanten en ons vastgoed. Om hier snel op in te kunnen spelen, moeten we als organisatie wendbaar zijn. Wij geloven er in dat effectief samenwerken ons hierbij helpt. We zoeken dan ook actief samenwerking met partners en stimuleren dit. Dit doen we zowel intern als extern.