Samen thuis geven

Samen thuis geven doen we samen met bewoners, partners, stakeholders en omgeving.

Waar staan we voor

In Friesland verhuren wij ca. 18.800 goede, passende en duurzame woningen aan  mensen met een bescheiden inkomen. Daarnaast werken we samen met bewoners, stakeholders en ketenpartners aan een goed woon- en leefklimaat. We realiseren oplossingen waar bewoners écht wat aan hebben. We willen een corporatie zijn waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. En we maken waar wat we beloven.

Waar gaan we voor

Als woningcorporatie zijn we mede verantwoordelijk voor de sociale volkshuisvesting in Fryslân. We staan midden in de samenleving, zowel in de stad als op het platteland. Elkien is als wendbare organisatie in staat snel in te spelen op de steeds veranderende omstandigheden. We hebben een passende woningportefeuille die we gestaag verbeteren en verduurzamen. Bij wat we doen, zetten we de klant centraal.

Samen thuis geven

Iedereen verdient een thuis. En dat is meer dan vier muren en een dak. Want de plek waar je huis staat - in een veilige, prettige leefomgeving - en de staat van je woning bepalen hoe jij je thuis voelt.

Van je huis een thuis maken, doe je vooral zelf. Elkien zorgt voor de basis: een woning die kwalitatief voldoende is. Waar je rustig kan slapen. In een wijk waar het fijn wonen is. 

Onze kernwaarden

Samen

We kijken verder dan ons eigen belang en gaan voor hetzelfde doel. We maken in- en extern de verbinding door aandachtig te luisteren en daarna te acteren. We werken samen, zoeken elkaar op en spreken elkaar aan. We voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We willen onze mensen motiveren om met ons 'het veld' in te stappen en actief mee te doen. Met z'n allen zijn we onderdeel van dezelfde reis.

Duidelijk

Onze klanten weten wat wij wel, maar ook wat we niet doen en waarom. We maken heldere afspraken, doen wat we zeggen en laten zien wat we doen. Afspraak is afspraak.

Doen

We handelen doortastend, pro-actief en resultaatgericht. We kijken naar de toekomst en verbeteren en innoveren waar dat kan. We signaleren kansen door goed te luisteren, zetten ze om in concrete ideeën en voeren die uit. We geven vertrouwen door onze beloftes na te komen.