Vragen over de huurverhoging? Kijk dan eerst op onze pagina over huurverhoging. Zo voorkomt u lange wachttijden aan de telefoon. Klik hier voor alle informatie

Koers 2025 | Samen thuis geven

Waar staan we voor?

In Friesland verhuren wij ca. 18.800 goede, passende en duurzame woningen aan  mensen met een bescheiden inkomen. Daarnaast werken we samen met bewoners, stakeholders en ketenpartners aan een goed woon- en leefklimaat. We realiseren oplossingen waar bewoners écht wat aan hebben. We willen een corporatatie zijn waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. En we maken waar wat we beloven.

Waar gaan we voor?

Als woningcorporatie zijn we mede verantwoordelijk voor de sociale volkshuisvesting in Fryslân. We staan midden in de samenleving, zowel in de stad als op het platteland. Elkien is als wendbare organisatie in staat snel in te spelen op de steeds veranderende omstandigheden. We hebben een passende woningportefeuille die we gestaag verbeteren en verduurzamen. Bij wat we doen, zetten we de klant centraal. 

Samen thuis geven

Iedereen verdient een thuis. En dit 'thuis' is voor Elkien meer dan vier muren en een dak. Want de plek waar je huis staat - in een veilige, prettige leefomgeving - en de staat van je woning zijn mede bepalend voor hoe jij je leven kunt leven.

Van je huis een thuis maken, doe je voor een belangrijk deel zelf. Elkien staat garant voor de basis: een woning die kwalitatief voldoende is, waar je 's nachts rustig kan slapen, in een wijk waar het plezierig toeven is. Een thuis is voor iedereen anders. En dit willen we graag samen vormgeven. Medewerkers, bewoners, stakeholders, partners en omgeving.

We werken vanuit 3 kernwaarden

Samen
We kijken verder dan ons eigen belang en gaan voor hetzelfde doel. We maken in- en extern de verbinding door aandachtig te luisteren en daarna te acteren. We werken samen, zoeken elkaar op en spreken elkaar aan. We voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We willen onze mensen motiveren om met ons 'het veld' in te stappen en actief mee te doen. Met z'n allen zijn we onderdeel van dezelfde reis.

Duidelijk
Onze klanten weten wat wij wel, maar ook wat we niet doen en waarom. We maken heldere afspraken, doen wat we zeggen en laten zien wat we doen. Afspraak is afspraak.

Doen
We handelen doortastend, pro-actief en resultaatgericht. We kijken naar de toekomst en verbeteren en innoveren waar dat kan. We signaleren kansen door goed te luisteren, zetten ze om in concrete ideeën en voeren die uit. We geven vertrouwen door onze beloftes na te komen.

Deel deze pagina