Geen objecten gevonden

Update Nij Ylostins

Publicatiedatum: 22-11-2019

Er is veel commotie ontstaan rondom het besluit van Elkien om Nij Ylostins in IJlst te slopen. Sloop en nieuwbouw en een daarmee samenhangende verhuizing is altijd heel ingrijpend op de leefsituatie van bewoners. De ontstane onrust in Nij Ylostins heeft ons hier nogmaals zeer bewust van gemaakt.

Realiseren van goed (zorg)voorzieningenniveau in IJlst
In 2015 heeft de overheid bepaalt dat wonen en zorg zoveel mogelijk gescheiden moeten worden.In het traject met Nij Ylostins  hebben we steeds de intentie gehad om het zo goed mogelijk voor de bewoners te doen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. We wilden samen met bewoners en ‘de Mienskip’ het plan van de toekomst vormgeven. Inzet daarbij was om een goed (zorg)voorzieningenniveau in IJlst te realiseren. Hier hebben onze (toekomstige) huurders in IJlst natuurlijk veel aan maar ook andere (oudere) bewoners van IJlst. Dit is niet te realiseren in het huidige, verouderde, gebouw en de woningen van Nij Ylostins. Daarom is de sloop aangekondigd. Op dat moment konden wij er nog geen concreet plan tegenover zetten. Dit heeft onzekerheid en onrust opgeleverd bij onze bewoners. En dat betreuren we natuurlijk.

Weerstand en onrust
Bewoners, familie, IJlsters en andere betrokkenen hebben de afgelopen maanden duidelijk gemaakt dat het belangrijk is dat de huidige bewoners van Nij Ylostins in IJlst én bij elkaar kunnen blijven wonen. Ook het feit dat er nog geen concreet nieuwbouwplan was, heeft veel weerstand opgeleverd. Door de afgelopen periode goed te luisteren naar onze bewoners ligt er nu een plan dat voor een groot deel aansluit bij de wensen van de bewoners.

Huidige bewoners blijven zoveel mogelijk in Nij Ylostins wonen
Wij hebben de sloop van Nij Ylostins uitgesteld tot 2022 maar niet afgesteld. Het plan is nu dat de bewoners in NY kunnen blijven wonen (ook tijdens de werkzaamheden). In verband met de leefbaarheid en veiligheid, moeten bewoners mogelijk nog wel een keer intern verhuizen. Overlast willen we zoveel mogelijk beperken maar kunnen we niet voorkomen.  

Plannen voor nieuwbouw op dezelfde plek
Wij vinden het natuurlijk belangrijk dat ouderen fijn wonen in IJlst. Nu en in de toekomst. We willen graag nieuwe seniorenwoningen bouwen op de plek van het huidige Nij Ylostins. Deze nieuwe woningen voldoen aan alle moderne (comfort)eisen en moeten geschikt zijn om eventueel (thuis)zorg in te verlenen.  

In gesprek met onze bewoners
Allereerst praten we met onze bewoners over de plannen. We gaan verder in gesprek zodat zij hun wensen en zorgen met ons delen en wij ze zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Samen met de gemeente Súdwest-Fryslân, Patyna en de Bewonersraad blijven we werken aan het realiseren van een goede (zorg)voorzieningenstructuur in IJlst.

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden