Geen objecten gevonden

Toekomstbestendig wonen op terrein Nij Ylostins in IJlst

Publicatiedatum: 10-12-2019

Zaterdag 7 december 2019 heeft Elkien tijdens een bijeenkomst voor bewoners de eerste schetsen gedeeld voor mogelijke nieuwbouw op de huidige kavel van Nij Ylostins. Deze plannen zijn onder voorbehoud van de toekenning van de monumentenstatus die is aangevraagd. Besluitvorming hierover ligt bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Vrijdagmiddag liet de gemeente weten dat Nij Ylostins voorlopig als monument aangemerkt wordt. Uiterlijk 24 februari 2020 geeft gemeente Súdwest-Fryslân duidelijkheid of dit omgezet wordt in een definitieve status. Wij willen bewoners en toekomstige, oudere bewoners van IJlst laten zien hoe zij kunnen wonen als er nieuwe woningen gebouwd worden op de kavel van het huidige Nij Ylostins.

Huidige bewoners èn toekomstige bewoners
Wij vinden het belangrijk dat ouderen fijn wonen in IJlst. Nu en in de toekomst. We houden dus rekening met de wensen van de  bewoners van nu maar ook met die van de toekomst. Onze woningen bouwen we voor een langere periode. In dat dilemma zoeken we naar de beste oplossing voor alle partijen. De 60plussers van nu willen (straks) in andere woonvormen wonen. Zij willen vooral in een zelfstandige woning wonen in een beschermde omgeving. Niet meer in de setting van een bejaardentehuis zoals we die nu kennen. Ook moeten ouderen langer, zelfstandig thuis wonen door gewijzigde wet- en regelgeving. Als woningcorporatie moeten wij daar natuurlijk rekening mee houden.

Toekomstbestendig wonen in IJlst
We willen graag 30 nieuwe seniorenwoningen bouwen op de plek van het huidige Nij Ylostins. Deze nieuwe woningen zijn betaalbaar voor onze huurders en voldoen aan alle moderne, duurzame (comfort)eisen. Ook zijn ze geschikt om eventueel (thuis)zorg in te verlenen. Een nieuwe woning die goed toegankelijk is, ook als de mobiliteit afneemt. Naast deze woningen wil Patyna 30 woningen realiseren voor bewoners die zwaardere zorg nodig hebben. Bewoners blijven dan op het terrein van Nij Ylostins wonen in de buurt van de eigen buren. Zij hoeven dan dus niet naar een verpleeghuis in bijvoorbeeld  Sneek te vertrekken. De omvang van deze combinatie van wonen en zorg biedt perspectief voor het ontwikkelen van een ontmoetingsruimte en andere welzijnsvoorzieningen. Hiervoor is de samenwerking van verschillende partijen vereist. De woningen worden gebouwd in een hofjesstructuur die veiligheid en rust biedt. De voorlopige  impressie van de nieuwbouw geeft hier een goed beeld van. Klik hier voor de impressie.

Afspraken met onze huidige bewoners
De commotie van de afgelopen periode heeft ons duidelijk gemaakt dat we allereerst moeten luisteren naar en in gesprek moeten blijven met onze bewoners. Zij staan voorop. Tijdens de bijeenkomst op 7 december hebben we de volgende afspraken gemaakt:
- We praten met onze bewoners en niet over onze bewoners
- We nemen bewoners mee in de overwegingen waarom renovatie voor Elkien geen optie is
- Bewoners kunnen op het terrein van Nij Ylostins blijven wonen
- Sloop vindt gefaseerd plaats (bewoners blijven zo lang mogelijk op hun vertrouwde plekje)
- Bewoners krijgen een plek in de nieuwbouw of voorrang bij een andere woning
- Mogelijk moet er nog wel een keer intern verhuisd worden, Elkien helpt daarbij

Hoe nu verder?
Allereerst gaan we verder in gesprek met de bewoners over de voorgenomen plannen. En ook met de zeer betrokken ‘mienskip’ van IJlst en andere belanghebbenden willen we de komende periode in gesprek over de mogelijkheden van de nieuwbouw. Daarvoor organiseren we verschillende momenten.

Onder voorbehoud van de monumentenstatus
Mocht de monumentenstatus toegekend worden aan Nij Ylostins dan is het niet mogelijk voor Elkien om deze nieuwbouwplannen te realiseren. Het scenario voor renovatie hebben we, voordat we de sloopbeslissing namen, uiteraard zorgvuldig bekeken en afgewogen met interne en externe experts. Als woningcorporatie hebben we de plicht om gemeenschapsgeld zo goed mogelijk te besteden zodat we onze huren betaalbaar houden voor mensen met een kleine beurs en toekomstbestendige oplossingen bieden. We zijn bereid om het scenario van renovatie nogmaals onder de loep te nemen maar verwachten niet dat dit tot een andere uitkomst gaat leiden. Op het moment dat de monumentenstatus definitief toegekend wordt, bepalen we hoe we hier mee omgaan.Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden