Thuis bij Marga

Leestijd: 3 min

Drie jaar lang is de Hollanderwijk in Leeuwarden het toneel van ingrijpende werkzaamheden. De sfeervolle authentieke wijk wordt verduurzaamd. En omdat de hele wijk een rijksmonument is, zijn veel technieken en materialen anders dan bij andere verduurzamingsprojecten. Als bestuurslid van Huurdersvereniging Hollanderwijk is Marga Garms goed op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wijk. In haar gezellige huis – dat al opgeknapt is – vertelt ze over de woningverbetering.

 

Binnen en buiten
Marga woont met haar man Chris in een van de 177 woningen in de Hollanderwijk. Al sinds 1981 en met veel plezier. De bouwstijl van het begin van de vorige eeuw spreekt hen aan en de wijk vormt een hechte gemeenschap. Dat de huizen nu verduurzaamd worden op een manier die recht doet aan de monumentale status, vinden vrijwel alle bewoners fijn. Marga over de werkzaamheden die in mei 2022 zijn gestart: “Er gebeurt veel aan de woningen. Het dak krijgt nieuwe dakpannen en wordt van buitenaf geïsoleerd. De ramen krijgen ander glas en als het nodig is, wordt de vloer van de woonkamer vervangen en geïsoleerd. Als het tegelwerk in de badkamer slecht is en de douchevloer lekt, wordt ook deze vloer vervangen. Er komen voorzieningen waardoor er beter geventileerd kan worden en nieuwe rookmelders. Soms is er sprake van optrekkend vocht in de muren. Ook dat wordt aangepakt. Voegwerk en metselwerk worden hersteld als dat nodig is en ook elektra wordt gekeurd en vervangen”.

Modelwoning
“De werkzaamheden zijn verdeeld in drie fases en dat vergt een goede planning en communicatie. Lont, het bouwbedrijf, doet dat heel goed. We worden op tijd geïnformeerd en er is een modelwoning ingericht zodat we kunnen zien hoe de opgeknapte woningen eruit gaan zien en welke verschillende materialen er gebruikt worden. Als vertegenwoordiger van de huurdersvereniging heb ik regelmatig contact met de bewonersconsulente van Lont. Vragen van bewoners bespreek ik met haar en koppel ik terug. Naar onze inbreng en mening wordt geluisterd. We hebben bijvoorbeeld meegedacht over de keuze van de dakpannen. Er horen dakpannen van het type Friese golfjes op deze huizen. Maar het glazuur daarvan schittert nogal als de zon erop schijnt. Toen heeft Elkien geregeld dat de pannen een soort zijdeglansglazuur kregen.”

Meer comfort
We realiseren ons dat dit soort ingrijpende werkzaamheden impact hebben op onze bewoners. Marga Garms zegt hier over: “Overlast is een stuk beter te verdragen als je weet wat er gaat gebeuren en hoe lang het duurt. De vaklieden zijn plezierige mensen, ze doen hun werk met liefde en ze kunnen goed met de bewoners overweg. Al met al, ondanks al het gedoe, is dit een opknapbeurt om blij mee te zijn. Chris en ik merken in ieder geval al veel verschil met andere winters. Het is een stuk comfortabeler in huis.”