Onze collega's van de klantenservice zijn tussen 15.00 en 17.00 uur telefonisch niet bereikbaar. U kunt uw vraag ook via het contactformulier of de chat stellen. Voor spoed bereikt u ons op 0513-635 735

>Ga naar het contactformulier<

Maak kennis met Saskia

Publicatiedatum: 18-05-2022

Als Adviseur Bewonerszaken bij Elkien heeft Saskia Hut dagelijks met de meest uiteenlopende onderwerpen te maken. Van persoonlijke gesprekken met huurders, overlastmeldingen en rechtbankbezoeken tot leefbaarheidsinitiatieven. Al zes jaar is ze werkzaam in het gebied Leeuwarden Noord. De functie past haar goed.

Saskia: “Bij alles wat ik doe, houd ik altijd de leefbaarheid in de wijk voor ogen. Iedere stap in de goede richting, geeft mij een voldaan gevoel.” Lees in deze blog over de werkzaamheden van Saskia en hoe zij met hart voor mensen elke dag het verschil probeert te maken. 

Onze Adviseurs Bewonerszaken zijn in de wijken het aanspreekpunt voor huurders en buurtgenoten. De functie is operationeel en dynamisch. Dit betekent dat Saskia veel in de wijk te vinden is. Saskia: “Ik weet nooit hoe mijn dag eruit gaat zien. Ik houd me voornamelijk bezig met het optimaliseren van het woongenot in de buurt en met de zelfredzaamheid van individuele huurders. Zo doe ik huisbezoeken en denk ik mee over betalingsregelingen of overlastzaken. Daarnaast ben ik aanwezig bij ontruimingen en huisuitzettingen. Dit zijn heftige situaties. Zowel voor de huurder als voor de buurt. Dit is de sociale kant van mijn werk. Ik kan niet alles oplossen maar wel een luisterend oor bieden. Ook daarmee kan ik het verschil maken.”

Veranderingen in de samenleving

Als woningcorporatie hebben we steeds vaker te maken met kwetsbare doelgroepen. Saskia: “Het sociaal domein verandert. Onder meer door het gewijzigde zorgstelsel en de nieuwe Woningwet (2015) zien we dat het aantal kwetsbare huurders toeneemt. Dit heeft effect op onze wijken. Als Adviseurs Bewonerszaken hebben we goed zicht op wat er in de wijken gebeurt. Ook hebben we veel contacten met het netwerk in de wijk. Hierbij kun je denken aan het sociale wijkteam. Deze kennis uit de praktijk nemen we mee terug naar Elkien, zodat we ons interne beleid hierop kunnen afstemmen.”

Elke wijk is anders

De problematiek waar Adviseurs Bewonerszaken mee te maken krijgen, verschilt per wijk. Zo speelt armoede in de ene wijk een grote rol. Terwijl in een andere buurt de bewoners kampen met eenzaamheid omdat er veel senioren wonen. Saskia noemt een paar praktijkvoorbeelden: Als mensen oud en eenzaam zijn, is er kans dat er eerder geklaagd wordt over de buren. Als voorbeeld: De buren krijgen bijvoorbeeld vaak visite. De klager niet. Daardoor kunnen er soms kleine pesterijen ontstaan. Zo kreeg ik eens een melding over bleekwater dat bij de planten gegooid werd en over een scootmobiel die steeds werd verplaatst. Andere voorbeelden van klachten zijn overlast door drugsgebruik of psychische problemen van bewoners. Ik ga er nooit vanuit dat overlast met opzet wordt veroorzaakt, dus probeer ik altijd te bemiddelen.”

Humane manier

Het leefbaar houden van buurten en complexen staat bij ons voorop. Saskia: “Dit kunnen we als woningcorporatie niet alleen. We werken daarom samen met buurtbelangenverenigingen, buurtpanels en bewonerscommissies. Daarnaast hebben we een belangrijke en goede samenwerking met verschillende netwerkpartners. Als Adviseurs Bewonerszaken hebben we in deze samenwerking een grote signalerende rol. We kennen de mensen in de wijk en signaleren wat er gebeurt. Hierdoor kunnen we escalatie van problemen vaak voorkomen. Helaas komt het ook voor dat we toch over moeten gaan tot een huisuitzetting. Dit gebeurt overigens alleen als het echt niet anders kan. Er is dan al sprake van dossieropbouw en diverse bemiddelingspogingen.” Saskia benadrukt dat ontruiming nooit het doel is. “We doen er samen met sociaal werkers, de gemeente, meldpunt overlast Leeuwarden, het Veiligheidshuis en de politie alles aan om dat te voorkomen. En als het dan zover komt, doe ik er alles aan om dit zo humaan mogelijk te laten verlopen en te voorkomen dat iemand op straat terecht komt.”

Zakelijke én sociale functie

De functie van Adviseur Bewonerszaken is een pittige. Je moet beschikken over verschillende eigenschappen. Saskia: “Er zit een sociale én een zakelijke kant aan. Je bent geen sociaal werker, maar je werkt ook niet bij een bank. Ik weeg continu af wat goed is voor de individuele huurder en wat goed is voor Elkien en de woonomgeving. Dit moet in balans zijn. Je moet dus ook beslissingen durven nemen.” Van het participeren in en begeleiding bieden bij buurt-versterk-projecten krijgt Saskia veel energie. Hierbij te denken aan de organisatie van een burendag, een pop-up kantine in een lege woning of het gezamenlijk mooier maken van een complex. “Ik vind vooral dat het de buurtbewoners zijn die een wijk leefbaar maken en houden. En als we daar als Elkien een bijdrage aan kunnen leveren is dat helemaal mooi. Het voelt soms misschien als een druppel op een gloeiende plaat, maar het is wel mijn druppel!” 
 

 

Deel deze pagina