Opvang vluchtelingen uit de Oekraïne

Publicatiedatum: 28-03-2022

Het is oorlog in Oekraïne en daardoor zijn heel veel mensen op de vlucht. Elkien vindt dat iedereen een thuis verdient. En daar zetten we ons elke dag voor in. Daarom bekijken ook wij hoe wij een steentje kunnen bijdragen aan het huisvesten van deze vluchtelingen. Maar we kunnen ons goed voorstellen dat u zelf misschien ook een bijdrage wilt leveren. Of dat u vragen heeft. In dit nieuwsbericht leest u er meer over.

Wat doet Elkien?
De veiligheidsregio Fryslân heeft van het kabinet de opdracht gekregen 2000 vluchtelingen op te vangen en heeft vervolgens de verschillende gemeenten gevraagd wat de mogelijkheden voor opvang zijn. Elkien en de gemeenten stemmen onderling af welke rol wij als woningcorporatie kunnen hebben. Inmiddels is er een inventarisatie gemaakt welke gebouwen in ons woningbezit geschikt zijn voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen. En omdat we onze woningen zoveel mogelijk beschikbaar willen houden voor huurders, kijken we naar andere mogelijkheden:

 • Het complex is op dit moment niet beschikbaar voor de reguliere verhuur omdat het bijvoorbeeld al op de nominatie voor sloop staat of voor groot onderhoud.
 • Het pand moet technisch gezien natuurlijk wel bewoonbaar zijn. We willen mensen een veilige en warme plek bieden.
 • Eventuele andere bewoners en/of omwonenden moeten geen bezwaar hebben.
 • Wij bieden de mensen een dak boven hun hoofd. Het pand of overige belangrijke zaken als catering, psychische ondersteuning, faciliteiten en inrichting regelt de betrokken gemeente.

De gemeente bepaalt uiteindelijk of de voorgestelde locatie ook daadwerkelijk geschikt is om vluchtelingen op te vangen.

Wat kunt u als huurder doen?
Heel veel mensen willen iets betekenen voor de vluchtelingen uit Oekraïne en dat is natuurlijk hartverwarmend. Wilt u bijvoorbeeld een vluchteling opvangen in uw huurwoning? Laat u dan vooral goed informeren. Er komt namelijk veel bij kijken. Dit moet u in ieder geval weten:

 • Opvang van Oekraïners bij u thuis verloopt altijd via uw gemeente of takecarebnb.
 • Opvang in uw (huur) woning brengt mogelijk kosten met zich mee:
  Mensen thuis opvangen kost geld. U biedt onderdak, maar waarschijnlijk ook eten en drinken, zorgt u voor kleding en nog veel meer. Als dit een langere periode duurt kan dit mogelijk gevolgen hebben voor toeslagen die u ontvangt en/of uw uitkering. Bij de gemeente kunt u terecht met uw vragen wat dit financieel voor u voor gevolgen heeft. 
 • Opvang is niet voor even. Besef goed dat de noodzaak tot opvang mogelijk langer kan duren dan u verwacht had. Ook heeft het invloed op uw eigen woon- en leefsituatie.
 • Niet elke woning is groot genoeg om er voor langere tijd met veel mensen in te wonen.
  Er kunnen dan veiligheids- en gezondheidsrisco’s ontstaan. We noemen dit ‘overbewoning’ en dat is wettelijk niet toegestaan.
 • Onderverhuur is niet toegestaan.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?
Dat kan bij uw gemeente, takecarebnb,  vluchtelingenwerk of de Rijksoverheid.

 

Deel deze pagina