Geen objecten gevonden

Nij Ylostins krijgt geen monumentenstatus

Publicatiedatum: 24-02-2020

Nu de gemeente Sùdwest-Fryslân heeft besloten dat Nij Ylostins geen monumentenstatus krijgt, gaan wij verder met de nieuwbouwplannen op het terrein van Nij Ylostins. Elkien wil graag nieuwe seniorenwoningen bouwen in een beschutte hofjesstructuur op het terrein van Nij Ylostins.

Overwegingen gemeente Súdwest-Fryslân
Het college geeft in haar persbericht aan dat een aanwijzing tot monument te beperkend zou zijn voor de herontwikkeling van het complex voor de doelgroep sociale huur. En dat het niet aannemelijk is dat er een betaalbare en toekomstbestendige, op zorg en welzijn gerichte, invulling van het wooncomplex te realiseren is' aldus het college. Voor het huidge complex zijn weliswaar mogelijkheden voor renovatie, maar deze leveren voor de stad IJlst "geen optimaal concept" op, volgens het college. 

Nieuwbouwplannen
Ons plan is om het huidige gebouw, dat verouderd is, te slopen en te vervangen door 30 nieuwe woningen. Elkien kiest voor sloop en nieuwbouw omdat alleen deze optie de mogelijkheid biedt voor een woonzorgvoorziening die aansluit bij de wensen van de nieuwe senior. En bij de nieuwe werkelijkheid waarbij mensen langer zelfstandig thuis wonen. Daarnaast bouwt Patyna ook 30 woningen op het terrein die geschikt zijn voor zware zorg. Mensen kunnen daardoor langer op het terrein blijven wonen en hoeven in de toekomst hiervoor niet meer te verhuizen naar een andere stad.

Bewoners blijven zo lang mogelijk op hun vertrouwde plekje
We kiezen voor gefaseerde sloop van het gebouw zodat bewoners zo lang mogelijk op hun vertrouwde plekje kunnen blijven. Ook krijgen ze hulp bij een eventuele interne verhuizing. Bewoners krijgen een plek naar wens in de nieuwbouw of krijgen voorrang bij een andere woning.

In gesprek met bewoners
De komende periode gebruiken we om persoonlijke gesprekken te voeren met bewoners. We bespreken hoe we nu verder gaan. Daarna bekijken we met bewoners, gemeente en andere belanghebbenden hoe we de nieuwbouwplannen verder vorm gaan geven. De leegstaande appartementen verhuren wij tijdelijk via Carex.

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden