Nieuwe prestatiefafspraken voor de gemeente Súdwest-Fryslân

Leestijd: 2 min

Jaarlijks maken gemeente, woningcorporaties en hun huurdersorganisatie prestatieafspraken. Met de prestatieafspraken leggen de partijen vast hoe ieder zijn steentje bijdraagt aan de sociale huursector. Elkien bereidt de herstructurering van 300 woningen op Het Eiland voor en voegt ruim 100 woningen aan de sociale voorraad toe. Deze en meer afspraken zijn opgenomen in de prestatieafspraken voor 2023.

Samen meer slagkracht
De prestatieafspraken gaan onder andere over de betaalbaarheid, de beschikbaarheid, de duurzaamheid van de woningen en de huisvesting van aandachtsgroepen. Zo ook voor 2023. De gemeente vindt het belangrijk hierin op te trekken met lokale partners.

“We staan samen aan de lat voor een aantal grote uitdagingen. Denk aan de behoefte aan sociale huurwoningen, de hoge energielasten, de groeiende behoefte naar langer zelfstandig wonen en de grote toename van vluchtelingen in onze gemeente. Ik ben blij dat we met elkaar jaarlijks deze afspraken maken en samenwerken in de uitvoering. Samen hebben we meer slagkracht”, aldus Michel Rietman, wethouder Wonen.

450 sociale huurwoningen voor 2030
In 2023 realiseert WoonFriesland 76 woningen op It Skûlplak in Sneek. Dynhus bouwt 12 woningen in Workum en Elkien start met de voorbereiding van de herstructurering van ruim 300 woningen op Het Eiland in Sneek en voegt zij de komende jaren ruim 100 woningen toe aan de sociale voorraad. Daarnaast zoeken de corporaties naar kansrijke en geschikte locaties voor verdere uitbouw van de sociale (huur)woningvoorraad. 
Súdwest-Fryslân wijst op korte termijn Harinxmaland en Bolsward-Oost aan als locaties voor sociale woningbouw. Voor de middellange termijn maakt de gemeente voor de zomer ook andere locaties bekend voor de bouw van sociale huurwoningen. Daarmee stimuleert de gemeente de bouw van sociale huurwoningen.

Gemeente wijst Harinxmaland en Bolsward-Oost aan als locatie voor bouw sociale huurwoningen
Naast deze projecten vanuit de corporaties, stimuleert de gemeente Súdwest-Fryslân actief de woningbouw van sociale woningen. Dit doet zij door Harinxmaland en Bolsward-Oost als locaties aan te wijzen waar op korte termijn kavels voor sociale huurwoningen beschikbaar komen. Daarmee stelt gemeente woningbouwcorporaties in staat om woningen te realiseren die aansluiten op de behoeften van de doelgroep.

Leefbaar Súdwest-Fryslân voor iedereen
Het gezamenlijke doel is om iedereen die een plekje zoeken in Súdwest-Fryslân een thuis te geven. Op dit moment is dat voor bepaalde aandachtsgroepen een flinke uitdaging. Met onder andere de woningbouwafspraken, maar ook de onderlinge samenwerking, werken gemeente, woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen aan de kwaliteit van leven in Súdwest-Fryslân voor iedereen.