Geen objecten gevonden

Nieuwe prestatieafspraken voor de gemeente Opsterland

Publicatiedatum: 01-12-2022

Samen met De Bewonersraad, WoonFriesland en de gemeente Opsterland ondertekende directeur-bestuurder van Elkien, Chantal Droste, de prestatieafspraken voor de gemeente Opsterland voor 2023. Dit zijn afspraken waarin alle partijen hun bijdrage aan het gemeentelijk volkshuisvestelijk beleid van Opsterland vastleggen. Duurzaamheid, toewijzing van huurwoningen en de leefbaarheid zijn de speerpunten in de afspraken voor 2023.

Verbeteren energielabels
De woningbouwcorporaties gaan hun woningen versneld verduurzamen. Dat doen ze door woningen met een label lager dan D te verbeteren zodat ze minimaal een C of in de meeste gevallen zelfs een B label krijgen. In ieder geval worden er (daar waar mogelijk) zonnepanelen geplaatst. Het gaat hierbij om een investering van miljoenen euro’s alleen al in de gemeente Opsterland.

Voorkomen van (energie)armoede
Ter voorkoming van energiearmoede ondersteunen de partijen huurders gezamenlijk om te besparen op de energierekening. Er worden energiecoaches ingezet, bespaartips gedeeld en met maatwerk moeten oplopende schulden voorkomen worden. Er wordt ook ingezet op minder huisuitzettingen en een hogere zelfredzaamheid.

Een thuis voor iedereen
Ook werken de vier partijen samen waar het gaat om leefbaarheid. Denk daarbij aan projecten als ‘Langer thuis’ en ‘Weer thuis’. Maar ook zijn er prestatieafspraken gemaakt over leefbaarheidsprojecten, beide corporaties werken gebiedsgericht om dicht bij de huurder te staan. Over de huisvesting van statushouders blijven de afspraken overeind. Mocht de beschikbaarheid voor andere doelgroepen onder druk komen te staan, dan neemt de gemeente het initiatief om op zoek te gaan naar alternatieve woonruimte.

Tussen gemeente Opsterland, woningbouwcorporaties Elkien en WoonFriesland en De Bewonersraad is regelmatig overleg en zijn er op veel terreinen korte lijnen.

Op de foto: wethouder Anko Postma van gemeente Opsterland, Chantal Droste van Elkien en Gea Herz van De Bewonersraad.

 

Deel deze pagina