Geen objecten gevonden

Masterplan Heechterp gereed

Publicatiedatum: 16-11-2021

We zijn toe aan de volgende stap in de wijkvernieuwing van Heechterp, het masterplan. In het masterplan zijn de nieuwe, ruimtelijke uitgangspunten voor de wijk vastgelegd, net als de samenstelling en de randvoorwaarden voor de verschillende nieuwe bouwblokken.

In dit plan worden de volgende uitgangspunten voor het nieuwe Heechterp geformuleerd:

  • Versterken van het DNA
  • Transformatie van de randen
  • Een erfgoedcluster
  • Transformatie van de woonvelden

Daarnaast wordt ook ingegaan hoe we omgaan met de thema’s:

  • Water
  • Verkeer
  • Groen
  • Spelen & ontmoeten

Dit zijn ook thema’s die inwoners belangrijk vinden voor een prettige leefomgeving.

Andere invulling van de openbare ruimte
Met het aanleggen van parkzones en hofjes krijgt de nieuwe wijk veel meer groen en een compleet ander aanzien. Voetgangers en fietsers krijgen ruim baan en autoroutes worden beperkt. Ook de ruimtes waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en bewegen&spelen ontbreken niet in het masterplan.  

Divers woningaanbod voor het nieuwe Heechterp
De huidige woonvelden, bouwblokken, zijn vrijwel identiek aan elkaar. In het nieuwe Heechterp komt meer variatie. Per woonveld combineren we verschillende woningtypen. De nieuwe wijk krijgt een mix van betaalbare huur- en koopwoningen. Het grootste gedeelte daarvan is bestemd voor de groeiende groep van 1 en 2 persoons huishoudens. Ook gezinswoningen krijgen een plek. De woningen hebben geen gasaansluiting en worden energiezuinig.

Elkien realiseert 532 sociale huurwoningen
De resterende sociale huurwoningen bouwt Elkien op een andere plek in Leeuwarden terug. Het totale aanbod aan sociale huurwoningen blijft gelijk. Dit geeft in Heechterp de ruimte voor een grotere variëteit aan woningtypen voor meerdere doelgroepen. Natuurlijk kunnen actuele ontwikkelingen en inbreng van bewoners nog invloed hebben op deze plannen.

Samen met bewoners
De vernieuwing van Heechterp is een langdurig en voor de bewoners ingrijpend proces. Om tot dit masterplan te komen, hebben daarom niet alleen Elkien en de gemeente Leeuwarden intensief samengewerkt, ook met de bewoners is actief samengewerkt. Die betrokkenheid van bewoners is belangrijk. Het is namelijk de bedoeling dat de bewoners van de te slopen woningen en de bewoners van de blijvende woningen de toekomst van Heechterp met vertrouwen tegemoet zien en er met plezier blijven wonen.

Meer weten? Lees hier de uitgebreide informatie.

 

 

 

Deel deze pagina