Geen objecten gevonden

Maak kennis met Jelle

Publicatiedatum: 29-11-2022

Jelle Jelsma is nu een half jaar ketenmanager bij Elkien. Samen met zijn team houdt hij zich dagelijks bezig met de ketensamenwerking tussen Elkien en bouwbedrijf Lont. “Als ketenmanager heb ik een centrale en regisserende positie. Dit betekent dat ik me bij projecten vooral focus op resultaat, samenwerking, verbetering en klanttevredenheid.” Hoe Jelle dit aanpakt, lees je in dit blog.

Al tijdens zijn afstudeeronderzoek raakte Jelle enthousiast over ketensamenwerking. Na zijn studie in Groningen keerde hij terug naar zijn geboorteplaats Dokkum en ging aan het werk bij Elkien. Jelle: “Ik had veel zin om aan de slag te gaan, ik vond tijdens mijn afstuderen Elkien al een van de koplopers op het gebied van ketensamenwerking. Het houdt in dat we bouwbedrijven voor meerdere projecten en gedurende meerdere jaren inschakelen. Zo vormen we met bouwbedrijf Lont nu een sterke keten en bereiken we op deze manier het beste voor onze huurders: betaalbare en comfortabele huurwoningen in leefbare buurten. Kortom, een fijn thuis.”

Woningverbetering en nieuwbouwprojecten

Jelle werkt op de afdeling Vastgoed Realisatie & Onderhoud. Deze afdeling houdt zich bezig met dagelijks onderhoud, planmatig onderhoud, woningverbeteringen, sloop en nieuwbouw. Jelle vertelt dat hij op dit moment vooral werkt aan woningverbeteringsprojecten en een aantal nieuwbouwprojecten. “De voorbereiding van woningverbeteringsprojecten starten ongeveer zo’n drie jaar van tevoren, bij nieuwbouw kan dit nog veel eerder zijn. Zo zijn we nu al bezig met de voorbereidingen voor woningverbeteringsprojecten voor 2025 en 2026, zodat de ketenpartner in 2023 de eerste ‘scenario’s’ aan ons kan presenteren.”

“Vervolgens worden de plannen samen met onder andere ketenpartners, architecten en de gemeente per complex verder uitgewerkt, financieel doorgerekend en getoetst op haalbaarheid. Na een definitieve scenariokeuze worden de plannen verder gebracht tot een concreet project mét een zo nauwkeurig mogelijke begroting. Dit is vaak een jaar voor de uitvoering. Eventueel worden nog aanvullende onderzoeken, huurdersenquêtes en huisbezoeken gedaan om meer zicht te krijgen op de sociale en technische aspecten in het woningcomplex. Wanneer 70% van de huurders akkoord is met de uitwerking gaan we over op de realisatie.”

Nieuwe projecten, dezelfde teams

Elkien werkt al jaren samen met vaste ketenpartners. Jelle: “Deze ketenpartners stellen een vast team beschikbaar, met daarin een uitvoerder, projectleider, bewonersconsulent en calculator. Daarnaast werken de ketenpartners samen met vaste co-makers, zoals een dakdekker, schildersbedrijf, installatiebedrijf of tegelzetter. Het mooie is dat wanneer je steeds weer met hetzelfde team werkt, je werkprocessen écht kunt optimaliseren. Daarom nemen we enquêtes af bij huurders en evalueren we met elkaar wat er goed ging en natuurlijk wat een volgende keer beter kan.”

Jelle ziet het einde van een project tegelijkertijd als de start van het volgende project. “Dat vind ik het mooie aan ketensamenwerkingen: doordat de samenwerking steeds wordt herhaald, wordt deze na ieder project beter. Een ander voordeel aan een ketensamenwerking is de continuïteit die je elkaar biedt. Doordat we onze ketenpartners al vroeg bij onze plannen betrekken, krijgen we beide een bepaalde zekerheid. Zo weten we als Elkien dat onze projecten uitgevoerd worden en we onze doelstellingen kunnen behalen. En de ketenpartner heeft een bepaalde zekerheid op productie in de komende jaren.”  

Hollanderwijk 

Op dit moment werkt Elkien met bouwbedrijf Lont aan het project Hollanderwijk. Jelle: “In deze wijk pakken we samen met Lont 177 rijksmonumentale woningen aan: van dakrenovatie tot het aanbrengen van een ventilatiesysteem. En waar nodig vervangen we de vloeren op de begane grond. In het begin was dit project best ingewikkeld omdat het een beschermd stadgezicht en sinds 2002 een rijksmonument betreft. Je bent dan gebonden aan strenge eisen. Zo moesten we bijvoorbeeld speciale dakpannen gebruiken. Uiteindelijk is het gelukt om tot een plan te komen waar zowel de gemeente als Elkien en Lont zich in kunnen vinden. Het project is nu in volle gang en de eerste reacties van huurders zijn positief. Daar ben ik dan best trots op, dat we dit als team weten te realiseren.”

Verschil zien 

Jelle kijkt ook alweer uit naar toekomstige projecten. “Ik heb een heel dynamische baan en ik vind het mooi om met iets concreets bezig te zijn, namelijk het bouwen en renoveren van woningen. Je ziet echt verschil in een wijk of straat. Ik werk nog maar kort als ketenmanager, maar ik vind het nu al leuk om samen met een team aan projecten te werken. En natuurlijk om straks samen met het team en de betrokken huurders onze successen te vieren!”, blikt Jelle verheugd vooruit.

Deel deze pagina