Maak kennis met Dennis

Leestijd: 5 min

Dennis Feenstra is portefeuillemanager bij het team vastgoedsturing van Elkien. In deze rol blikt hij voortdurend vooruit. Op strategisch niveau geeft hij met dat team, invulling aan ‘Samen thuis geven’. Voor de huurder van nu en die van later. “Door bijvoorbeeld demografische ontwikkelingen op de voet te volgen en te analyseren, kan ik sturen op ons woningaanbod.” Hoe Dennis dit doet en wat zijn drijfveren zijn, lees je in deze blog.

Van onderzoek naar toekomstige huisvesting tot het behartigen van de woonwensen van vandaag. Dennis staat vooraan bij het realiseren van een goed en passende aanbod van sociale huurwoningen in Friesland. In zijn werk kan hij terugvallen op jarenlange ervaring in de woningbouwsector. “Na mijn opleiding werkte ik als projectontwikkelaar vanuit Den Haag. In 2006 besloten mijn vrouw en ik om voor de rust en ruimte terug te verhuizen naar het Noorden en maakte ik de switch naar een woningcorporatie” vertelt Dennis. Inmiddels werkt hij ruim zeven maanden bij Elkien. Hij haalt veel energie uit zijn werk als portefeuillemanager. “Ik stel bij al mijn werkzaamheden de huurder centraal. Het doel is een fijn en aantrekkelijk thuis te realiseren voor iedereen die bij ons huurt.”

Voor iedereen een goed en geschikt thuis

Dennis maakt deel uit van het team Vastgoedsturing. “In dit team werk ik samen met assetmanagers, de projectleider verkoop, de gebiedsontwikkelaar en met data analisten. Als portefeuillemanager kijk ik naar de huidige woningvoorraad van Elkien en onderzoek ik wat er nodig is om aan toekomstige woonwensen- en kwaliteiten te voldoen. Door een inschatting te maken van de woningbehoeftes bepalen we waar gebouwd, onderhouden of juist gesloopt moet worden" legt hij uit. Dennis noemt voorbeelden van ontwikkelingen waarmee rekening gehouden moet worden. “Mensen worden steeds ouder. Daardoor neemt de vraag naar zorggeschikte woningen toe. En omdat mensen vaker scheiden, stijgt de vraag naar woningen voor één persoon. Ook zien we een toename van vluchtelingen door de onrust in de wereld en de klimaatverandering.”Op basis van deze en meer specifieke ontwikkelingen stel ik kaders die er uiteindelijk voor zorgen dat ook op termijn de juiste woning voor de juiste persoon op de juiste plek beschikbaar is. We voeren nu ieder jaar ongeveer zeshonderd woningverbeteringen en tweehonderd sloop- en nieuwbouwprojecten uit. Met als doel het woonaanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de verschillende ontwikkelingen in de maatschappij". 

Portefeuilleplan

Een ander onderdeel van zijn werk is het opstellen en bewaken van het portefeuilleplan. In dit plan wordt de strategische koers bepaald voor de circa 18.800 woningen van Elkien. “In dit plan staat onder andere het gewenste aantal woningen, het type woning en de prijsklasse per gemeente beschreven. Er zijn vier hoofdthema’s die hieraan sturing geven: betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit. Daar willen we het thema leefbaarheid nog aan toevoegen. Op basis van analyses stelden we vast dat de huurprijs van 70% van onze woningen een huurprijs van € 642,- of lager moet hebben. Alleen dan blijven ze betaalbaar voor onze huurders. Ook stellen we in het plan onze duurzaamheidsdoelstellingen centraal. In 2030 willen we dat al onze woningen gemiddeld een energielabel B hebben. En in 2050 willen we zelfs dat al onze woningen CO2-neutraal zijn. Op die manier bieden we onze bewoners in de toekomst een kwalitatief beter, betaalbaar en duurzaam thuis".

De wijk in

Naast de portefeuillestrategie kijkt Dennis ook naar wat thuisgeven vandaag de dag betekent. “Ik ga ook graag de wijk in om te horen en zien wat er speelt. Wat doen we goed, en waar kan het beter? Wat houdt de huurder nu bezig? En hoe kijkt hij naar de toekomst? We passen onze veranderopgave hierop aan". Dennis schetst een voorbeeld van een wijk waar Elkien het grootste deel van de woningen bezit. "Op dit moment zitten we in een proces om voor deze wijk, het droombeeld wat we hebben, om te zetten naar actie. Dit doen we samen met bewoners en gemeente. Welke woningen zijn hier nodig? En hoe verhoudt zich dat tot de rest van de ontwikkelingen in deze stad. Ik vind het gaaf om zo voor de huurder bezig te zijn".

Wendbare organisatie

Met onze doelstellingen gaan uitdagende keuzes gepaard. “Elkien is een gezond bedrijf maar natuurlijk financieel gebonden. We kunnen niet zomaar vijfhonderd extra woningen bouwen. De demografische modellen blíjven bovendien voorspellingen: is het een trend of kijken we naar ruis? We weten nooit 100% zeker wat de woonwensen- of behoeftes zijn in de toekomst. Dat vereist dat we als organisatie wendaar zijn. Nu, met de oorlog in Oekraïne, zien we bijvoorbeeld dat we plotseling aan een nieuwe groep woningzoekenden een thuis moeten bieden".

Een rol van betekenis

Dit gevoel van dienstbaarheid richting (toekomstige) huurders is voor Dennis een belangrijke drijfveer in zijn werk. Bij Elkien vinden we dat iedereen een thuis verdient. “Ik hoop als portefeuillemanager een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven in Friesland. Ook voor mensen uit andere delen van ons land. Het voelt goed om een rol van betekenis te mogen spelen in het samen mooier maken van het ‘takomstbyld’ van Friesland".