Klaar voor de toekomst op een historische plek

Publicatiedatum: 28-04-2022

Op dit moment voeren we groot onderhoud uit aan 33 appartementen in het oude stadshart van Leeuwarden. We zijn aan het werk aan de Tweebaksmarkt. Het appartementencomplex dat naast de Kanselarij staat, is heel nauw verbonden met het Ritske Boelema Gasthuis.

Bijzondere historie
De stichting Ritske Boelema Gasthuis komt voort uit een gilde dat de naam 'Zoete Naam Jezus Gilde' droeg. Ritske Boelema liet een erfenis na aan dit gilde in de vorm van panden aan de Speelmanstraat in Leeuwarden. Dit 'gasthuis' verleende voornamelijk onderdak aan bejaarde vrouwen. In 1850 werd het complex afgedankt. De bewoonsters verhuizen naar een gasthuis aan de Tweebaksmarkt. Het huidige complex dat nu op deze plek staat, telt 33 woningen.

Klaar voor de toekomst
Deze woningen worden op dit moment flink onder handen genomen. We treffen maatregelen die zorgen voor verduurzaming zoals het vervangen van de oude CV ketels door een HR versie, het aanbrengen van mechanische ventilatie en isolerende beglazing. Ook de gemeenschappelijke ruimten worden aangepakt. Zo is het complex binnenkort weer helemaal klaar voor de toekomst.

Respect voor het verleden
Maar bij al deze werkzaamheden verliezen we ook de geschiedenis van de locatie niet uit het oog. In de binnentuin van het complex hebben we het verleden en de toekomst met elkaar verbonden door het prachtige logo met wapenschild van de stichting aan te brengen op de liftschacht.


Stichting Ritske Boelema Gasthuis
De Stichting Ritske Boelema Gasthuis behartigt al meer dan 500 jaar de belangen van ouderen. In het bijzonder door het verzorgen van huisvesting. Nu dat doel grotendeels door de overheid en instellingen wordt vervuld, richt de stichting zich op het verstrekken van financiƫle bijdragen. Dit betreft geld voor projecten van onder andere historische en culturele aard.

Dit is een link naar de site van de stichting.
 

 

Deel deze pagina