Geen objecten gevonden

Elkien kiest niet voor renovatie van Nij Ylostins

Publicatiedatum: 21-01-2020

Al in 2016 heeft Elkien een extern onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstmogelijkheden van Nij Ylostins. Sinds 2014 loopt de belangstelling van huurders terug. Hierdoor staat een gedeelte van het gebouw leeg. De uitkomst van het onderzoek was dat er een grootschalige, ingrijpende verbouwing nodig is. Bij een renovatie van deze omvang, moeten bewoners tijdelijk intern verhuizen. De opzet en omvang blijven gelijk maar na oplevering zien we een oud gebouw in een nieuw jasje. Ook zijn de mogelijkheden om het gebouw te verduurzamen beperkt. Bovendien vindt ‘de oudere van de toekomst’, die langer zelfstandig moet blijven wonen, een setting met overdekte gangen en ruimtes niet aantrekkelijk. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat Elkien heeft besloten niet te renoveren en te kiezen voor nieuwbouw.

Nieuwe opzet
Elkien wil graag nieuwe seniorenwoningen bouwen in een beschutte hofjesstructuur op het terrein van Nij Ylostins. Of dit gaat gebeuren is afhankelijk van de beslissing van de gemeente Sùdwest-Fryslân of het huidige gebouw definitief de monumentenstatus toegekend krijgt.

Bewonersbijeenkomst zaterdag 18 januari 2020
Op zaterdag 18 januari organiseerden wij, op verzoek van bewoners, een bijeenkomst. Elkien heeft zich hiermee gehouden aan de afspraak die tijdens de eerdere bijeenkomst op 7 december gemaakt is. Afgelopen zaterdag stonden de onderwerpen: tijdelijke bewoners en renovatie op de agenda. Een aantal bewoners had zich al van te voren voor de bijeenkomst aangemeld. Op de dag zelf bleek er nog meer belangstelling te zijn. De helft van de bewoners was aanwezig. Elkien heeft het standpunt over de renovatie met de aanwezigen gedeeld. Daarnaast was er vooral ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en zorgen en wensen met elkaar te delen. De bijeenkomst verliep in een prettige en constructieve sfeer. De bewoners die niet aanwezig waren, ontvangen de informatie schriftelijk. En natuurlijk bieden we op verzoek ook de gelegenheid om in gesprek te gaan.

Modernisering en duurzaamheid bij renovatie
Onderzocht is hoe het gebouw duurzamer kan worden, hoe er meer vierkante meters voor de appartementen gerealiseerd kunnen worden en hoe het gebouw een modernere uitstraling kan krijgen. Ook moet het gebouw geschikt blijven voor onze doelgroep, mensen met een kleine beurs. Woonoppervlakte moet bijvoorbeeld doorberekend worden in de huurprijs. Het onderhoud en de verwarming van het gangenstelsel en de overdekte ruimtes leveren nu hoge servicekosten voor huurders op. De appartementen en badkamers zijn klein waardoor zorgmogelijkheden beperkt zijn. Ook de techniek van het gebouw als leidingwerk, isolatie en brandveiligheid is gedateerd. Al met al is de uitkomst dat er bij een renovatie een forse investering nodig is.

Keuze is gemaakt voor nieuwbouw
Elkien moet verantwoorde keuzes maken in de sociale volkshuisvesting. Dit is dan ook het moment de juiste afweging te maken. Renovatie of sloop en nieuwbouw? Elkien kiest voor sloop en nieuwbouw omdat alleen deze optie de mogelijkheid biedt voor een woonzorgvoorziening die aansluit bij de wensen van de nieuwe senior en bij de nieuwe werkelijkheid waarbij mensen langer zelfstandig thuis wonen. Bovendien is in een nieuw gebouw ook zware zorg mogelijk. Mensen kunnen dus op het terrein blijven wonen en hoeven niet langer meer voor zware zorg te verhuizen naar een andere stad. Dit is niet mogelijk in een gerenoveerd Nij Ylostins. Van de multifunctionele ruimte op het terrein kunnen ook andere ouderen uit de stad gebruik maken. Kortom, met nieuwbouw kiezen we niet alleen voor een toekomstbestendige, duurzame oplossing voor ouderen uit IJlst met een kleine beurs maar we bieden we ook een mogelijkheid voor verbinding en ontmoeting van oudere stadsgenoten met elkaar.

Bewoners nu en in de toekomst
Elkien moet zorgen voor zekerheid voor de huidige bewoners en kwaliteit in de toekomst. Elkien weet dat een ingreep in de directe leefsituatie veel impact heeft. Zeker als het oudere bewoners betreft. Daarom kiezen we voor gefaseerde sloop. Huidige bewoners kunnen daardoor zo lang mogelijk op hun vertrouwde plekje blijven. Ook krijgen ze hulp bij een eventuele interne verhuizing.

Monumentale waarde van Nij Ylostins
Op dit moment loopt de aanvraag om Nij Ylostins uit te roepen tot monument. Uiteraard respecteert Elkien de monumentale waarde van het pand. Bij toekenning van een monumentenstatus mag het gebouw definitief niet gesloopt worden. Ook beperkt deze status aanpassingen van het gebouw. Elkien ziet dan als woningcorporatie geen mogelijkheden voor passende woonvoorzieningen in het gebouw en gaat op zoek naar een geschikte partij die het pand overneemt. Elkien verkent dit traject bij een definitieve toekenning.

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden