Elkien als eerste woningcorporatie lid van DataFryslân

Leestijd: 3 min

Donderdag 2 februari 2023 zijn Elkien en Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar met de ondertekening van de deelnemersovereenkomst formeel toegetreden tot DataFryslân. Elkien is daarmee de de eerste Friese woningcorporatie binnen het almaar groeiende samenwerkingsverband. Directeur-bestuurder Peter van de Weg van Elkien gaat deel uitmaken van het bestuur. Datafryslân is een coöperatie van organisaties die werken in het openbaar bestuur van Fryslân. Het heeft als doel Friesland beter te besturen met data.

Als sociale volkshuisvester staat Elkien midden in de Friese samenleving, zowel in de stad als op het platteland. Samen met bewoners, stakeholders en ketenpartners werken we aan een goed woon- en leefklimaat in Fryslân. Directeur-bestuurder Peter van de Weg zegt het volgende over deze samenwerking: “Onze deelname aan DataFryslân helpt ons om met behulp van data beter inzicht te krijgen in uiteenlopende vraagstukken waar wij als corporatie mee te maken krijgen. Vraagstukken waar we in samenwerking met onze maatschappelijke partners oplossingen voor willen realiseren. Dan kan het gaan om bijvoorbeeld armoede, leefbaarheid, vergrijzing of verduurzamingsvraagstukken. Wij geloven dat iedereen een thuis verdient. Door het bundelen van onze krachten met en het combineren van inzichten van de verschillende partijen geven we samen beter thuis voor onze huurders. We zien dan ook uit naar de samenwerking.”

Tegelijk met Tresoar
Tresoar bewaart en beheert Fries cultureel erfgoed en heeft als missie cultuuroverdracht: het verbinden van verleden, heden en toekomst. Daarnaast werkt Tresoar als informatiecentrum en kennisknooppunt in Fryslân aan de digitale collectie Fryslân. Binnen een duurzame infrastructuur en in samenwerking met partners streeft Tresoar naar het optimaal delen van deze informatie. “Tresoar heeft de grootste historische collectie van Fryslân. We breiden deze collectie graag verder uit en zijn altijd op zoek naar de juiste partners en moderne toepassingen om al onze data goed in te kunnen zetten”, zegt Arjen Dijkstra, directeur van Tresoar.

Samenwerken aan de digitale transformatie
De toetreding van deze twee onderling sterk verschillende nieuwkomers geeft opnieuw een boost aan de rol van DataFryslân als facilitator van strategisch samenwerken aan de digitale transformatie van de provincie Fryslân. Door de publieke dienstverlening te verbeteren, bestuur en besluitvorming op objectieve data te baseren en er actief naar te streven dat iedereen in de provincie eigenaar blijft van zijn eigen data. De essentie van de coöperatie is dat maatschappelijke organisaties van diverse pluimage met die doelen voor ogen intensief samenwerken.

Op de foto: Peter van de Weg (Elkien), Roel Vuursteen (Elkien), Edwin Elfrink (Datafryslân) en Eelke de Jong (gemeente Leeuwarden)