Geen objecten gevonden

Half september 2022 zijn we gestart met onderhoudswerkzaamheden in de wijk Noorderhoek in Sneek. Het gaat om veel woningen. Maar liefst 338! Het hele project zal daarom zeker 3 jaar duren. Op deze pagina vertellen we met plezier wat we aan het doen zijn.

Geen woning hetzelfde

De woningen worden zowel binnen als buiten flink aangepakt. Tijdens de inspecties bleek dat de woningen in de Noorderhoek er aan de buitenkant allemaal ongeveer hetzelfde uitzien maar dat van binnen geen huis gelijk is. De werkzaamheden kunnen daarom ook van huis tot huis verschillen.

Informatie uit de enquête

In 2021 ontvingen alle bewoners van de Noorderhoek een enquête. Deze is door maar liefst 257 bewoners ingevuld. Dit leverde veel informatie op. Het gaf ons inzicht in de problemen. Het vaakst genoemd werden: vocht, tocht, slechte isolatie, een verouderde keuken en schimmel. Bij het maken van de plannen hebben we hier goed naar gekeken en naar oplossingen gezocht. We gaan daarom een flink pakket aan onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Bouwpartners

De werkzaamheden worden uitgevoerd door onze ketenpartners. Dit zijn vaste partners van Elkien. Om snelheid te maken gaan er twee partners aan de slag in Noorderhoek: Van Wijnen en Jorritsma Bouw.

Op de foto staan de bewonersconsulenten van Van Wijnen en Jorritsma Bouw. Voor, tijdens en na de werkzaamheden houden zij contact met u.


Op de foto links Wiep en Wilma van Jorritsma Bouw en rechts Cobie en Anouk van Van Wijnen.

Wanneer gaan we waar aan de slag?

Het project in de wijk is groot. We kunnen daarom niet overal tegelijk starten. Daarom is de wijk opgedeeld in 3 stukken. We noemen dit fases.


De afbeelding wordt groter door er op te klikken.

Roze: fase 1 werkzaamheden binnen | vanaf september 2022
Groen: fase 2 werkzaamheden binnen en buiten | vanaf oktober 2022
Blauw: fase 3 werkzaamheden binnen en buiten | najaar 2023
Roze: fase 4 werkzaamheden buiten | najaar 2023

Beschermde dieren

We hebben te maken met beschermde dieren in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan vleermuizen, de huismus en gierzwaluw. Daarom moeten wij ons houden aan de Flora & Faunawet. Deze wet beschermt deze dieren. Er zijn strenge regels aan verbonden. In de planning van de werkzaamheden houden we rekening met bijvoorbeeld het broedseizoen. Daarom voeren we de binnen- en buitenwerkzaamheden van fase 1 en 4 niet gelijktijdig uit zoals bij fase 2 en 3.

Informatiebijeenkomst

Voor de bewoners van de woningen in verschillende fasen zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd. Die waren in wijkcentrum De Schuttersheuvel aan de Harmen Sytstrastraat 8a in Sneek. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de plannen gedeeld en er was volop gelegenheid om vragen te stellen.

Akkoordverklaring

Iedereen in de wijk ontving een akkoordverklaring. Zodra 70% van de bewoners akkoord gaat, starten we met de werkzaamheden.

Wat gaan we doen?

Zoals gezegd is geen woning in de Noorderhoek hetzelfde. De werkzaamheden kunnen dus per woning verschillen. Hieronder staat globaal beschreven wat we gaan doen. 

Buiten

- Vervangen dakpannen
- Aanbrengen dakisolatie (van buitenaf)
- Aanbrengen gevelisolatie
- Enkel glas vervangen door HR++ glas
- Aanbrengen zonnepanelen
En indien nodig
- Schilderwerk
- Herstel van voeg- en metselwerk
- Herstel van bestrating en achterpaden

Binnen

- Aanbrengen mechanische ventilatie
En indien nodig:
- Aanpassen meterkast naar de huidige norm
- Aansluiting voor elektrisch koken
- Vernieuwen keuken
- Vernieuwen douche
- Vernieuwen toilet
- Saneren asbest
- Aanbrengen rookmelders
- Vervangen CV-ketel

Wilt u meer informatie? In de bewonersbrochure die u rechts op de pagina kunt vinden, staat heel uitgebreid beschreven wat de werkzaamheden inhouden.

Zonnepanelen

Iedere woning krijgt 6 zonnepanelen. Deze panelen zetten licht om in stroom. Voor het opwekken hiervan hebben de panelen niet per se direct zonlicht nodig. Ook op een bewolkte dag leveren ze energie op. Om de opgewekte stroom te kunnen gebruiken is een omvormer nodig. Deze hangen we op de zolder of in de berging. Daarnaast komt er een extra groep in de meterkast.

Modelwoning

Aan de Suffridusstraat 146 is een modelwoning ingericht. Hier kunt u zien wat de werkzaamheden inhouden. Krijgt u een nieuwe keuken? Dan kunt u hier bijvoorbeeld zien uit welke kleuren, aanrechtbladen en grepen u kunt kiezen. Dit is ook de plek waar de bewonersconsulenten van Van Wijnen en Jorritsma Bouw hun inloopspreekuren houden. Ook is de projectleider sociaal van Elkien hier vaak te vinden. Haar naam is Hinke de Jong.

Klankbordgroep

In de Noorderhoek hebben we een klankbordgroep die bestaat uit huurders. Marcella Postema, Rita Wijnja en Riemkje Kloosterman vertegenwoordigen de belangen van de bewoners in de wijk. Omdat ze horen en zien wat er speelt, zijn zij een belangrijke gesprekspartner voor Elkien en huurdersplatform Nieuw Elan. De klankbordgroep wordt betrokken bij de plannen en bekijkt of we de goede dingen doen. Wat kan er beter? Wat leeft er in de wijk en onder de bewoners?


Riemkje, Rita en Marcella.

Contact met de klankbordgroep
U kunt telefonisch contact opnemen met de leden van de klankbordgroep:
Riemkje 06 - 57 11 27 50
­Rita 06 - 53 55 23 68
Marcella 06 - 14 86 06 01
Of een e-mail sturen naar: noorderhoeksneek@gmail.com

Archief Noorderhoek Nieuwsbrieven

Deel deze pagina