Wat is een jongerenkorting?

We willen huurwoningen graag betaalbaar houden. Ook voor jongeren. In sommige gevallen is daarom jongerenkorting mogelijk.

Jongeren onder de 23 jaar kunnen in aanmerking komen voor een korting als de subsidiabele huur hoger is dan € 424,44 (2019). Zij kunnen geen huurtoeslag aanvragen, daarom kunnen wij een korting geven. (LET OP: de hoogte van de subsidiabele huurprijs wijzigt elk jaar.)

Voorwaarden:

  • U bent jonger dan 23 jaar (jongeren boven de 23 jaar kunnen huurtoeslag aanvragen tot € 720,42 subsidiabele huur);
  • U heeft geen kinderen;
  • U woont in een, door ons aangemerkte, jongerenwoning;
  • Uw bruto inkomen mag niet boven de huurtoeslaggrens (2019: € 22.700,-) liggen;
  • De korting vervalt op de 1e van de maand na de maand dat u 23 jaar bent geworden. Dus, wordt u bijvoorbeeld 19 januari 2020 23 jaar? Dan stopt de jongerenkorting op 1 maart 2020.
  • Huurt u al en heeft u door daling van het inkomen huurtoeslag nodig? Dan kunt u schriftelijk jongerenkorting aanvragen. U levert dan bewijsstukken van de inkomensdaling mee. Let op, dit is niet met terugwerkende kracht.

Zo stuurt u de aanvraag op

Stuur een mail, met in de bijlage de bewijsstukken naar klantenservice@elkien.nl.

Doe dit onder vermelding van 'aanvraag jongerenkorting, tbv verhuur'.

In de mail vermeld u uw naam, adres en dat u graag jongerenkorting wilt ontvangen.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden