Elkien is Iedereen
Elkien is Iedereen

Pingjum

Dorpnummer 340
Dorpnaam Pingjum
Winkels onwaar
Rijdende winkel waar
Sportvelden waar
Scholen waar
Ziekenhuis onwaar
Dokterspost onwaar
Huisarts onwaar
Tandarts onwaar
Dierenarts onwaar
Apotheek onwaar
Bibliotheek / bus waar
Park onwaar
Speeltuin onwaar
Fietsgebied onwaar
Zwembad onwaar
Jachthaven onwaar
Sportverenigingen onwaar
Camping onwaar
Treinverbinding onwaar
Busverbinding waar
Restaurants onwaar
Museum onwaar
Multi functioneel centr. onwaar
Dorpshuis waar
VVV onwaar
Wijkcentrum  
Kerk waar
Banken onwaar
Postkantoor onwaar
Beschrijving

De terp van Pingjum dateert van vóór de jaartelling, getuige de vondst van een Romeins Mercuriusbeeldje bij een terpafgraving in de 19e eeuw. Door de toenemende wateroverlast is de terp echter nadien weer verlaten en vermoedelijk na de postRomeinse transgressiefase weer in gebruik genomen. Pingjum ligt op kleine afstand ten noordwesten van Witmarsum. Pingjum kent vele verenigingen, zowel op sociaal, cultureel en op sportgebied. Daarnaast kent het één van de mooiste en meest karakteristieke schuilkerkjes van ons land: De Fermanje (vermaning) te Pingjum. Het bouwjaar van de kerk is niet exact bekend, maar hoogstwaarschijnlijk dateert de kerk van vlak na 1600. Vanaf de straatkant valt zo op het eerste oog niets bijzonders te zien aan het rijtje woonhuizen. Maar achter de karakteristieke kosterswoning ligt het fraaie schuilkerkje. In 1983 zijn kerk en woonhuis geheel gerestaureerd waarbij er naar gestreefd is zoveel mogelijk de oorspronkelijke situatie te handhaven.

 

Aantal inwoners : 645

Foto1  
Foto2  
Plattegrond  
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.