Elkien is Iedereen
Elkien is Iedereen
11-04-2016

In het begin van het jaar nodigden wij u uit om in te loggen in ons vernieuwde MijnElkien. Velen van u deden dit al, toch missen we nog een aantal van onze klanten.


22-12-2015

Ketensamenwerking: zo heet de lange termijn verbinding die Elkien aangaat met zes partners uit de bouwwereld. De overeenkomsten zijn getekend voor meerjarige afspraken over het planmatig onderhoud en de woningverbeteringen van zo’n 20.000 woningen in Friesland.


13-10-2015

Vluchtelingen

Het zal u niet zijn ontgaan: er komt steeds meer druk op de samenleving om oplossingen te bieden voor de groeiende stroom aan vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Ook Elkien krijgt er mee te maken. Al vele jaren huisvesten wij asielzoekers met een verblijfsvergunning. Dat doen we al heel lang en dat blijven we doen in nauwe samenwerking met gemeenten. Jaarlijks maken we afspraken over het aantal vergunninghouders (ook wel statushouders genoemd) dat in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Hierin is niets veranderd. Om u een idee te geven: van de 1447 huurcontracten die Elkien tot half oktober heeft afgesloten, waren er 38 met urgente statushouders (dat is 2,6%). Wij trachten ook zo veel mogelijk een spreiding te maken, maar maken wel gebruik van de wat grotere kernen in ons gebied.

 

Tegelijkertijd wordt ons gevraagd om mee na te denken over geschikte locaties voor noodopvang van groepen vluchtelingen. Deze opvang is van een heel andere orde; vaak voor maar 72 uur en voor grote groepen. In eerste instantie hebben we het dan niet over sociale huurwoningen. De gemeenten en het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) voeren voor deze opvang de regie.


Ook op dit gebied voelt Elkien zich verantwoordelijk om maximaal mee te werken; wij zijn er tenslotte voor om mensen met een bescheiden inkomen te helpen prettig te wonen en te leven. Wij hopen dat we zo een bijdrage kunnen leveren aan het iets verzachten van het leed van deze mensen.

 

Hoeveel statushouders we daadwerkelijk een woning aan gaan bieden hangt helemaal af van de taakstelling die onze gemeenten krijgen van de landelijke overheid. De gemeenten gaan bekijken hoe ze de huisvesting het beste kunnen organiseren. Corporaties zijn daar een belangrijke partner in, maar niet de enige. Gemeenten kijken ook naar andere mogelijkheden voor het huisvesten van mensen met een verblijfsvergunning.

25-09-2015

Nieuw puntensysteem huurwoningen

Per 1 oktober 2015 is het woningwaarderingstelsel veranderd. Met dit woningwaarderingstelsel wordt bepaald hoeveel ‘punten’ een woning heeft. Aan de hand hiervan wordt bepaald wat de maximaal redelijke huur van een huurwoning is. Voor de huren van de meeste woningen van Elkien heeft dit geen effect. In enkele gevallen blijkt dat de nieuwe maximale huur lager is dan de huur die nu door de huurder wordt betaald.

 

Huurders van Elkien hoeven zelf geen actie te nemen. Als de huur verlaagd moet worden informeren wij voor 1 november 2015 de betreffende huurders. De verlaging van de huur gaat per 1 oktober 2015 in. 

 

Als uw huur nu wordt verlaagd, heeft u geen recht op verlaging van de huur voor 1 oktober 2015. Elkien voldeed toen aan het toen geldende waarderingstelsel.

Meer informatie over het nieuwe woningswaarderingstelsel vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/inhoud/puntensysteem-huurwoning.

 

Er zijn uitzonderingen. Als de door u gehuurde woning een zogenaamd geliberaliseerd contract heeft, dan is de huurverlaging niet van toepassing. U ontvangt dan ook geen bericht van Elkien.

09-09-2015

In de Raad van Commissarissen van Woningcorporatie Elkien vindt een aantal wijzigingen plaats. Twee leden treden af in verband met het verlopen van hun zittingstermijn. Zij worden vervangen door twee nieuwe leden. Bovendien zijn twee leden herbenoemd.


Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.