Elkien is Iedereen
Elkien is Iedereen
06-10-2016

Elkien verzorgt zaterdag 8 oktober a.s één van de stops bij de Grien 10 Tour 2016


29-08-2016

Visitatie

Elkien wordt in 2016 gevisiteerd. Wij willen graag transparant zijn en verantwoording afleggen aan de maatschappij. Eens per vier jaar wordt door een onafhankelijk bureau onderzocht of Elkien haar maatschappelijke doelen uitvoert zoals ze die zelf heeft vastgesteld, maar ook of we dat doen op basis van verwachtingen en afspraken met onze belanghouders, zoals huurders, gemeenten en instellingen op het gebied van zorg en welzijn. We vinden een visitatie belangrijk. Niet alleen omdat het wettelijk verplicht is, maar ook omdat wij kunnen leren van de bevindingen en de uitkomsten en ons daarmee kunnen verbeteren in onze prestaties en dienstverlening. In januari publiceren wij op onze website het volledige visitatierapport.

11-07-2016

Per één augustus bent u op maan-, woens- en vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur welkom op onze vestiging in Sneek (Veemarktplein).  In dit artikel geven wij de reden en proberen we antwoord te geven op uw vragen.


25-04-2016

Elkien heeft besloten om voor het grootste deel van haar huurders inflatievolgend huurbeleid te voeren. De huren voor huishoudens met een inkomen lager dan € 44.360 worden met 0,6% verhoogd. Dit is lager dan het voorstel van de Minister om voor deze doelgroep de huren met 2,1% te verhogen.


Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.