Elkien is Iedereen
Elkien is Iedereen
30-01-2012

Elkien heeft kennis genomen van de zorgelijke berichtgeving over de financiële positie bij woningcorporatie Vestia in Rotterdam. Op basis van haar strategische koers investeert Elkien in de periode tot 2025 intensief in een aantal grootschalige nieuwbouwprojecten in Friesland, in de kwaliteit van haar woningen en in sociale en fysieke leefbaarheid in wijken en buurten. Door een zorgvuldig investeringsbeleid en een evenwichtig financieringsbeleid waarborgt Elkien dat zij kan blijven voldoen aan haar betalingsverplichtingen. Ook bij verdere rentedalingen is Elkien in staat aan haar verplichtingen te voldoen. Elkien neemt dan ook afstand van het beeld dat de corporatiesector in zijn geheel zich in zwaar weer bevindt.


18-01-2012

Minister Spies onderschrijft koers en keuzes van Elkien

De heren Monasch en Van Dekken, beiden van de PvdA, hebben medio december 2011 minister Spies kritische kamervragen gesteld over de strategische beleidskeuzes van Elkien. Keuzes die ertoe leiden, dat Elkien door diverse demografische ontwikkelingen zich op een verantwoorde manier terugtrekt uit een aantal kleine kernen in Friesland.

 

Hier kunt u de brief van minister Spies (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) nalezen.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.