Elkien is Iedereen
Elkien is Iedereen
15-06-2015

Winsum bouwt voor jong en oud

Koppeling wonen en zorg houdt dorp vitaal: Winsum bouwt voor jong en oud


Inwoners van Winsum verenigd in de werkgroep ‘Wenje in Winsum’ pakken samen met woningcorporatie Elkien en lokale ondernemers de handschoen op: bouwen voor jongeren, gezinnen en ouderen in hun eigen dorp. Het streven is op deze manier de vitaliteit van het dorp te garanderen en zelfs een impuls te geven. Op het programma staan de nieuwbouw van sociale (huur)woningen, een ‘Vriendenerf’ en bedrijfsruimtes.

 

Het gaat om de herontwikkeling van de Driehoek in Winsum. Een prachtig gelegen locatie binnen de bebouwde kom, waar enkele jaren geleden de oude woningen gesloopt zijn. Met een unieke formule waarin wonen voor starters, gezinnen en ouderen samenkomt, spelen de initiatiefnemers in op de wensen en behoeften van de inwoners van Winsum. Daarnaast wordt ook het ondernemen gestimuleerd. In de plannen zijn in de directe nabijheid van de plaatselijke supermarkt de ontwikkeling van bedrijfsruimtes opgenomen.

 

‘Oudere dorpsbewoners zijn nu voor zorg aangewezen op andere plaatsen, zoals Franeker, Tzum en Wommels’, zegt Eddy Koops, voorzitter van Dorpsbelang. ‘Het concept Vriendenerf van Steevast Ontwikkeling maakt het mogelijk dat zij in hun eigen dorp kunnen blijven wonen.’In gesprekken met diverse belangengroepen, waaronder de gemeente, Elkien en ondernemers in de zorg- en bouwsector, is een plan ontwikkeld dat uniek is voor Noord-Nederland. Door een kleinschalig Vriendenerf te ontwikkelen, kan zorg op maat worden geleverd. Het feit dat ook Elkien meedoet aan deze herontwikkeling ‘is een Boppeslach’, aldus Koops. De woningen van Elkien zijn bestemd voor starters en gezinnen.

 

Het dorp heeft enthousiast gereageerd op het plan zoals dat eind maart voor het eerst gepresenteerd is tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang. ‘De kleinschaligheid van het project sluit goed aan bij het karakter van het dorp Winsum’, meent Zeldenrust die als adviseur bij deze plannen betrokken is. ´Zo´n project kun je niet overal doen, maar wel op de schaal van Winsum. Bovendien is het een ondernemend dorp, vandaar ook die commerciële ruimten´, geeft hij aan.

 

Donderdag 18 juni a.s. vanaf 15.00 uur kan iedereen de plannen bekijken, informatie ontvangen en vragen stellen tijdens de Woonbeurs op de bouwlocatie Driehoek Pier Winsemiusleane - Molepaed - Meamerterdyk te Winsum.

 

 

Noot: Voor alle volledigheid; in het Vriendenerf is iedereen vanaf circa 50 jaar welkom. Het is geen zorgcomplex of iets dergelijks. Het Vriendenerf is wél een aantal (levensloopbestendige) woningen met enkele gezamenlijke ruimten voor ontmoetingen en het uitvoeren van hobby’s, waardoor het ook voor de oudere dorpsbewoners mogelijk is langer zelfstandig in hun eigen dorp te blijven wonen. Mede door een goede afstemming en regeling met de thuishulp en thuiszorg.

 

Contactpersoon: Cees Zeldenrust (op de beurs) en beschikbaar voor interviews en toelichting. 06-34716910 / 0515-851063

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.