Elkien is Iedereen
Elkien is Iedereen
20-02-2012

Samenwerking Elkien en de Wieren krijgt concreet vorm

De samenwerking van woningcorporaties Elkien en de Wieren in Súdwest Fryslân krijgt vanaf 1 april a.s. concreet gestalte. Op het gebied van huisvesting, onderhoud, automatisering, woonruimtebemiddeling en vastgoedprojecten is de samenwerking verder handen en voeten gegeven.  We streven er naar de baliewerkzaamheden van de Elkien-vestiging in Bolsward met ingang van 1 april naar het kantoor van de Wieren in Sneek te verhuizen. Deze locatie wordt daarmee ook voor huurders van Elkien het advies- en contactcentrum in de regio.

 

Bundelen van krachten

Ook op het gebied van onderhoud, automatisering en woonruimtebemiddeling bundelen de corporaties de krachten. Reparatieverzoeken in Sneek worden vanaf circa 1 april door Elkien uitgevoerd, nu ligt dat nog bij verschillende aannemers. In de aanname en planning van reparatieverzoeken verandert er voor de huurders van de Wieren niets, dat blijft net als nu bij het kantoor van de Wieren in Sneek.

De beide corporaties gaan eenzelfde systeem voor woonruimtebemiddeling gebruiken. Als eerste stap wordt gezorgd voor het gelijk trekken van de regels voor woningtoewijzing. Na de zomer van 2012 kunnen woningzoekenden via één ingang reageren op woningen van Elkien en de Wieren. Vanaf die datum beschikken de Wieren en Elkien over een gemeenschappelijke entree voor woningzoekenden in Súdwest Fryslân.

 

Omdat in de dagelijkse werkzaamheden op het gebied van dienstverlening naar klanten, onderhoud en woonruimtebemiddeling automatisering een belangrijke rol speelt, oriënteert de Wieren zich op de mogelijkheden voor het overstappen op hetzelfde automatiseringssysteem als Elkien.

 

Op het vlak van vastgoedprojecten hebben de Wieren en Elkien afgesproken om samen de ontwikkeling van de wijk Noorderhoek 1 aan te pakken. Concreet betekent dit de verdere uitvoering van het wijkplan in de komende jaren. De herontwikkeling van de wijk die met de nieuwbouw van appartementen en een zorggebouw door de Wieren in de afgelopen jaren is ingezet, wordt daarmee met bijdrage van Elkien verder afgerond. Over de concrete invulling worden binnenkort verdere afspraken gemaakt.

 

Samen meer bereiken

Door samen te werken kunnen de Wieren en Elkien gezamenlijk optrekken in de volkshuisvestelijke opgave in Súdwest Fryslân. Sneek is een aantrekkelijke stad voor de doelgroep die beide corporaties bedienen. Het biedt genoeg voorzieningen en werkgelegenheid. Door de samenwerking kan er voor de huurders meer bereikt worden op het gebied van de kwaliteit van woningen, leefbaarheid en een soepele dienstverlening. Vergroten van de doelmatigheid en lagere kosten bieden mogelijkheden om te blijven investeren.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.