Elkien is Iedereen
Elkien is Iedereen
09-09-2015

Nieuwe leden in de Raad van Commissarissen van Elkien

In de Raad van Commissarissen van Woningcorporatie Elkien vindt een aantal wijzigingen plaats. Twee leden treden af in verband met het verlopen van hun zittingstermijn. Zij worden vervangen door twee nieuwe leden. Bovendien zijn twee leden herbenoemd.

 

De heer K. Gerlofs is met ingang van januari van dit jaar afgetreden als lid.  Mevrouw J.F. van Leeuwen treedt af in november van dit jaar.  Wij danken beiden voor hun bijdragen aan Elkien in de afgelopen jaren.

 

Zij worden vervangen door twee nieuwe leden. Wij zijn verheugd dat wij de heren A. Vlaskamp en J.R.M.F. Cooijmans  bereid hebben gevonden onze Raad van Commissarissen te versterken. De heer Vlaskamp is financieel bestuurder geweest bij Friesland Bank. De heer Cooijmans is werkzaam als interim manager binnen zijn adviespraktijk JC Consultancy en heeft uitgebreide bestuurlijke ervaring, waaronder in de gezondheidszorg.

 

De heer E. Wind en mevrouw M.I.A. Valk zijn in 2015 aftredend. Zij zijn volgens het rooster van aftreden voor een laatste periode van vier jaar herbenoemd.

 

De benoemings- en herbenoemingsbesluiten zijn in juni jl. genomen ter vergadering van de Raad van Commissarissen.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.