Elkien is Iedereen
Elkien is Iedereen
05-07-2017

Jaarverslag 2016 gepubliceerd

Het jaarverslag 2016 van Elkien is gepubliceerd. Bekijk het jaarverslag hier.

 

Woningcorporatie Elkien laat € 23,7 miljoen ten goede komen aan

de betaalbaarheid en duurzaamheid van woningen in Friesland

 

Uit het recent gepubliceerde jaarverslag 2016 van woningcorporatie Elkien is op te maken dat er een positief bedrijfsresultaat is geboekt van 23,7 miljoen. Dit is niet geld dat in de kas zit, maar geld dat voor een groot deel ‘in de stenen’ zit. Dit geld gebruikt Elkien voor onder andere het verduurzamen van bestaande woningen, voor onderhoud, voor betalingen aan de overheid, voor het bouwen van nieuwe woningen en voor het uitvoeren van haar dienstverlening. Het jaarverslag kent als thema Duurzaamheid.

 

Duurzaam woningbezit

De kwaliteit van het woningbezit is ook in 2016 verbeterd. Maatregelen waardoor energie bespaard kan worden, leveren een betaalbare en toekomstbestendige woning op. Van 954 woningen is het energielabel verbeterd, 13 woningen zijn zelfs helemaal energieneutraal die woningen zijn van het gas af. Elkien heeft 300 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Daarvan zijn 19 woningen ‘Nul op de Meter’ gerealiseerd, dit betreft fase 1 van het project Sinnebuorren in Akkrum. 92% van het woningbezit van Elkien heeft een huurprijs beneden de € 628,76. Deze woningen zijn daarmee duurzaam en betaalbaar inzetbaar voor de doelgroep omdat huurtoeslag mogelijk is.

 

Duurzaam huisvesten

Elkien maakt zich sterk voor mensen die vanwege inkomen of andere redenen moeite hebben met het vinden en krijgen van een woning. 97% van de vrijkomende huurwoningen in 2016 is toegewezen aan huurders met een huishoudinkomen onder de 35.739 euro per jaar. Van de 2136 woningtoewijzingen zijn er 150 gedaan aan doelgroepen die het moeilijk hebben in de samenleving, we hebben het dan over vergunninghouders en woningzoekenden met een urgentieverklaring. Er is een dalende lijn te zien in het aantal ontruimingen, van 46 ontruimingen in 2012 naar 28 in 2016. Elkien ziet wel een verandering in de reden van ontruimingen. Naast huisuitzettingen op basis van huurachterstand, vinden er verhoudingsgewijs steeds meer huisuitzettingen plaats op grond van overlast en opiumwetgeving.

 

Duurzame relaties

In 2016 is Elkien intensief in gesprek geweest met huurders, belangenorganisaties en wijk- en dorpsverenigingen om erachter te komen wat huurders belangrijk vinden. Zo wil Elkien samen met huurders en belanghebbenden haar koers bepalen. De visitatiecommissie beoordeelde Elkien vorig jaar met het cijfer 7,6. De commissie kwalificeert Elkien, na gesprekken met stakeholders, als een toekomstgerichte organisatie die flexibel, doelmatig en betrokken is. Ten slotte heeft Elkien met zes gemeenten en twee huurdersorganisaties prestatieafspraken gemaakt. De thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzame kwaliteit, zorg, statushouders, en leefbaarheid zijn in de prestatieafspraken uitgewerkt in concrete projecten en afspraken voor het kalenderjaar 2017.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.