Elkien is Iedereen
Elkien is Iedereen
30-01-2012

Geen liquiditeitsproblemen door lage rentestand bij Elkien

Actief derivaten- & margin call beleid

Als gevolg van deze investeringen en herfinancieringprogramma’s heeft Elkien doorlopend behoefte aan financiering. De rente die hiervoor wordt betaald, maakt deel uit van de exploitatie-uitgaven. Om deze rentekosten zo laag mogelijk te houden, voert Elkien een actief rentemanagementbeleid. Elkien maakt hierbij ook gebruik van derivaten; het betreft hier overwegend renteswaps om zekere renteposities af te dekken. Hierbij is geen sprake van speculatie.

 

In verhouding tot de leningportefeuille van €450 mln bedraagt de derivatenportefeuille van Elkien €300 mln. Elkien heeft nog geen €8 mln aan margin calls uitstaan. De financieringsruimte van Elkien is op basis van de borgingscapaciteit bij het WSW van circa €1 miljard ruim voldoende.

 

Sturing op maatschappelijk rendement

Elkien stuurt eveneens nadrukkelijk op het rendement van haar investeringen. Dit geldt voor zowel investeringen in woningbezit als voor investeringen in haar maatschappelijke kerntaak, op het gebied van sociale en fysieke leefbaarheid. Indicatoren kwantificeren het effect van investeringen in leefbaarheid. Zo zorgt de woningcorporatie ervoor dat maatschappelijk vermogen niet zomaar weglekt.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.