Elkien is Iedereen
Elkien is Iedereen
26-11-2012

Friese woningcorporaties luiden noodklok voor huurders

De kwaliteit en kwantiteit van sociale huurwoningen in Friesland staan door het regeerakkoord onder zware druk. De Vereniging van Friese Woningcorporaties luidt, na beraad over de kabinetsplannen, de noodklok. De Friese corporaties zijn verontrust over de uitwerking van de plannen op hun huurders. Want zij kunnen niet langer garanderen dat op lange termijn in Friesland voldoende sociale huurwoningen zijn, dat deze woningen betaalbaar zijn en van voldoende woonkwaliteit. 

Huurders en gemeenten worden geconfronteerd met ingrijpende maatregelen die corporaties noodgedwongen zullen moeten doorvoeren. Betaalbare, toekomstbestendige en duurzame sociale huurwoningen voor mensen met een bescheiden inkomen zijn in de toekomst geen vanzelfsprekendheid meer.

 

De noodklok luiden voor de huurders

De Friese corporaties zien met lede ogen aan hoe hun huurders uiteindelijk de dupe worden van het kabinetsbeleid. Veel huurders op het platteland van Friesland gaan meer ‘kale’ huur betalen. En huurders met een inkomen boven de €43.000 worden uit hun woning verdreven. Zij hebben geen perspectief op een koopwoning als zij door hun leeftijd geen lening meer krijgen. Door het moeten opschorten van investeringen in de duurzaamheid en het onderhoud aan woningen verminderen de energielasten niet. De totale woonlasten blijven toenemen, voor een woning van slechtere kwaliteit en voor een doelgroep die het steeds minder kan betalen.

 

Lees alle informatie in dit persbericht.  

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.