Elkien is Iedereen
Elkien is Iedereen
20-03-2018

Actie Woonbond huurverlaging

De Woonbond heeft berekend hoeveel er voor woningcorporaties overblijft van de huurinkomsten als alle vaste lasten eraf worden gehaald. Daarbij worden kosten voor onderhoud, personeel, rente en belastingen in mindering gebracht op de huur. Volgens de Woonbond houdt Elkien dan jaarlijks 37 procent van de huurinkomsten over.

 

De woonbond pleit ervoor om dit positieve resultaat voor verlaging van de huren in te zetten. Maar deze middelen zijn ook nodig voor kwaliteitsverbetering van woningen en investeringen in duurzaamheid. Op deze manier gaat Elkien voor betaalbare woonlasten voor haar huurders.

 

Onder aan de streep geven wij als corporatie meer geld uit dan dat er binnenkomt. Het gaat dan om investeringen in onze woningen om ze zo duurzaam mogelijk te maken. Zo kunnen de energielasten voor de huurder omlaag. Van een vrije kasstroom die kan worden ingezet voor bijvoorbeeld huurverlaging is bij Elkien geen sprake. Als we de huren zouden verlagen dan leidt dat tot een beperking van onze investeringen in duurzaamheid en onderhoud.

 

Natuurlijk blijven we kritisch op hoe we met ons geld om gaan. De huurdersbelangenorganisaties Nieuw Elan en De Bewonersraad zijn daarom belangrijk. Samen met de gemeenten houden ze ons scherp.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.