Geen objecten gevonden

Heechterp en wijkvernieuwing 2020

Heechterp vernieuwt; en dat doen we samen met bewoners

Heechterp staat aan de vooravond van een omvangrijke wijkvernieuwing. De 24 portiek-etageflats met 576 woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Wij zien deze vernieuwing als een mooie kans om Heechterp in alle opzichten toekomstbestendig te maken.

Heechterp is een volksbuurt waar mensen zich verbonden voelen met Leeuwarden. De sterke punten van de wijk zoals het sociale vangnet, het vele groen, de speelplekken en de gezelligheid die er is, willen we behouden. Maar het is ook buurt waar de leefbaarheid onder druk staat. Dat heeft veel te maken met de woningen die er staan. Veel van dezelfde soort woningen waarvan de kwaliteit niet meer even goed is. Wensen voor de toekomst De gemeente Leeuwarden en Elkien hebben daarom samen een toekomstvisie voor Heechterp gemaakt. In dit plan hebben we vier wensen voor de toekomst van Heechterp opgenomen.

Veerkrachtige buurt

Bewoners kennen elkaar, maken een praatje en geven aandacht aan elkaar.

Ongedeelde buurt

Iedereen is welkom, leeft met elkaar en voelt zich thuis!

Duurzame buurt

Een gezonde en betaalbare wijk met veel groen. Fietsers en voetgangers krijgen ruim baan.

Verbonden buurt

Het is gemakkelijk verplaatsen van, naar en in Heechterp. Bewoners ontmoeten elkaar graag op verschillende plekken in de wijk.

Wat gaan we in de wijk doen

We zijn van plan 576 portieketageflats te slopen. We kunnen dan betere en duurzame woningen terugbouwen. Een mix van verschillende soorten woningen die in straten staan die ook niet allemaal gelijk zijn. Voorwaarde is dat er genoeg betaalbare woningen in Leeuwarden beschikbaar blijven. Mensen die in Heechterp willen blijven of juist graag willen wonen, hebben zo de mogelijkheid om te kiezen uit een betaalbare huurwoning of misschien wel een goedkope koopwoning.

Wat betekent dit voor bewoners

Een verandering in de leefomgeving heeft veel invloed op het dagelijkse leven van bewoners en omwonenden. We gaan dan ook niet van vandaag op morgen van start. Zo’n langdurige wijkvernieuwing duurt al gauw 10 jaar. We proberen hier bij zo goed mogelijk te helpen door bijvoorbeeld te beginnen met nieuwbouw zodat er voor bewoners steeds een plek beschikbaar is. We doen de vernieuwing in stappen en betrekken bewoners en omwonenden hierbij. Ondertussen onderhouden we de bestaande woningen natuurlijk wel.

We maken een plan met bewoners

Wat en waar we precies terugbouwen in Heechterp bepalen we zoveel mogelijk samen met bewoners de komende twee jaar. Het zijn de bewoners zelf die het beste weten wat er nodig is. En dat horen we graag.

 

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden