Geen objecten gevonden

Heechterp vernieuwt!

Samen met de bewoners

De 24 portiek-etageflats met 576 woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Heechterp staat dan ook aan de vooravond van een omvangrijke wijkvernieuwing. Deze vernieuwing is een mooie kans om Heechterp in alle opzichten toekomstbestendig te maken. Op deze pagina informeren wij u over alle stappen.

Van toekomstvisie naar masterplan

We zijn toe nu aan de volgende stap, de presentatie van het masterplan. Het betekent dat we op hoofdlijnen weten hoe de nieuwe wijk er ongeveer uit komt te zien. We noemen dit ook wel het wijkplan. In het masterplan zijn de nieuwe, ruimtelijke uitgangspunten voor de wijk vastgelegd, net als de samenstelling en de randvoorwaarden voor de verschillende nieuwe bouwblokken.

Daarbij is invulling gegeven aan de in de toekomstvisie gestelde ambities:

 1. Een veerkrachtige buurt
 2. Een ongedeelde buurt
 3. Een duurzame buurt
 4. Verbonden buurt.

Masterplan Heechterp

Het masterplan is een uitwerking van die visie. Dit masterplan, opgesteld door HKB Stedenbouwkundige, is een stedenbouwkundig plan op schetsniveau. In dit plan worden de volgende uitgangspunten voor het nieuwe Heechterp geformuleerd:

 • Versterken van het DNA
 • Transformatie van de randen
 • Een erfgoedcluster
 • Transformatie van de woonvelden

Daarnaast wordt ook ingegaan hoe we omgaan met de thema’s:

 • Water
 • Verkeer
 • Groen
 • Spelen & ontmoeten

Dit zijn ook thema’s die inwoners belangrijk vinden voor een prettige leefomgeving.

Andere invulling van de openbare ruimte

Met het aanleggen van parkzones en hofjes krijgt de nieuwe wijk veel meer groen en een compleet ander aanzien. Voetgangers en fietsers krijgen ruim baan en autoroutes worden beperkt. Ook de ruimtes waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en bewegen&spelen ontbreken niet in het masterplan.  

Divers woningaanbod voor het nieuwe Heechterp

De huidige woonvelden, bouwblokken, zijn vrijwel identiek aan elkaar. In het nieuwe Heechterp komt meer variatie. Per woonveld combineren we verschillende woningtypen. De nieuwe wijk krijgt een mix van betaalbare huur- en koopwoningen. Het grootste gedeelte daarvan is bestemd voor de groeiende groep van 1 en 2 persoons huishoudens. Ook gezinswoningen krijgen een plek. De woningen hebben geen gasaansluiting en worden energiezuinig.

Elkien realiseert 532 sociale huurwoningen

De resterende sociale huurwoningen bouwt Elkien op een andere plek in Leeuwarden terug. Het totale aanbod aan sociale huurwoningen blijft gelijk.

Dit geeft in Heechterp de ruimte voor een grotere variëteit aan woningtypen voor meerdere doelgroepen. Natuurlijk kunnen actuele ontwikkelingen en inbreng van bewoners nog invloed hebben op deze plannen.

Samen met bewoners

De vernieuwing van Heechterp is een langdurig en voor de bewoners ingrijpend proces. Om tot dit masterplan te komen, hebben daarom niet alleen Elkien en de gemeente Leeuwarden intensief samengewerkt, ook met de bewoners is actief samengewerkt. Die betrokkenheid van bewoners is belangrijk. Het is namelijk de bedoeling dat de bewoners van de te slopen woningen en de bewoners van de blijvende woningen de toekomst van Heechterp met vertrouwen tegemoet zien en er met plezier blijven wonen.

De participatiemomenten bestonden uit:

 • Woonateliers
 • Contactgroepen
 • Workshops
 • Heechterp journaals
 • Telefonische interviews
 • Digitale gastlessen
 • Adviesgesprekken

Inloopbijeenkomst op 27 november voor inwoners Heechterp

Gemeente Leeuwarden en Elkien nodigen bewoners van Heechterp van harte uit op:

zaterdag 27 november tussen 11.00 – 14.00

voor een inloopbijeenkomst in het wijkcentrum aan Egelantierstraat 5. We praten bewoners dan bij over de plannen in de wijk.

Samen naar een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan

Na vaststelling van het masterplan werken wij de uitgangspunten uit in een stedenbouwkundig plan. Dit is weer de basis voor het opstellen van het bestemmingplan. Ook in deze stap is weer een belangrijke rol weggelegd voor de (toekomstige) bewoners, de huurdersorganisatie en alle andere belanghebbenden. Hoe dat precies gebeurt, maken we nog bekend.

Gemeente Leeuwarden en Elkien nodigen u van harte uit op zaterdag 27 november voor een inloopbijeenkomst tussen  11.00 – 14.00 uur.

We praten u bij over de plannen in de wijk.

In het wijkcentrum staat de koffie en thee voor u klaar. Ook een lekker hapje mag natuurlijk niet ontbreken.

 

U komt toch ook?

Meer informatie vindt u in de uitnodiging: klik hier voor de uitgebreide uitnodiging