terug
Wijkvernieuwing Sinnebuorren e.o. Akkrum fase 3/4 en 5

Wijkvernieuwing Sinnebuorren e.o. Akkrum fase 3/4 en 5

Omschrijving 14 huurwoningen, Sinnebuorren 24 t/m 38 en Ulbe Twijnstrastr.
type woning Hoek- of tussenwoning
beschikbaar mei 2018

Duurzaam en toekomstbestendig

Vanuit de overheid is in het Energieakkoord onder andere bepaald dat er in 2030 20% minder energie verbruikt moet worden. Elkien wil bijdragen aan het verminderen van het energiegebruik door de woningen op energieneutraal nieveau te brengen. Elkien spant zich hiervoor in door al haar woningen voor 2030 zo energieneutraal mogelijk te maken.
De nieuwe woningen die in de wijk Sinnebuorren worden gebouwd maken geen gebruik van fossiele brandstoffen, er is geen gasaansluiting. Omdat we weten dat de gasvoorraad niet oneindig is, is dit een belangrijke stap richting de toekomst. De woningen hebben nog wel een stroomaansluiting.

 

Wat is er verder anders aan deze woning? In het kort betekent het dat de woning erg goed geïsoleerd is, op het dak liggen zonnepanelen en de woning is voorzien van moderne installaties. Omdat er geen gas is, wordt er elektrisch gekookt. 
De energie die wordt opgewekt door de zonnepanelen is voldoende voor het hele verbruik van de bewoner. Zoals verwarmen, ventileren, warm water, koken en het eigen energieverbruik (wassen, t.v. etc.). Wanneer de bewoner bewust omgaat met zijn energieverbruik hoeft hij geen stroom te kopen van het energiebedrijf. 

 

Voortgang nieuwbouw woningen
De afgelopen 2 jaar zijn er 44 huurwoningen gebouwd, opgeleverd en verhuurd. het betreft hier grote en kleine gezinswoningen. 

 

Momenteel is fase 5 in uitvoering, in deze fase worden 12 grote gezinswoningen gebouwd. 8 aan de Ulbe Twijnstrawei en 4 aan de Rakswâl.

 

Elkien heeft de intentie om de woningen aan de Sinnebuorren 14 t/m 18a te vervangen door kleine gezinswoningen. Dit wordt in een latere fase uitgevoerd.

 

De huurwoningen worden gebouwd in opdracht van Elkien. De koopwoningen en kavels worden verkocht door de bouwer: Van Wijnen uit Gorredijk. Woonaccent Makelaars Friesland is hierbij de aangewezen makelaar. Bij belangstelling kunt u met hen contact opnemen.

 

De wijkvernieuwing 

Het wijkvernieuwingsproject Akkrum is in herontwikkeling genomen; alles is opnieuw bekeken. Er zijn plannen ontwikkeld, waarbij er 117 woningen worden gesloopt en 75 woningen en appartementen worden herbouwd. Voor kopers worden er kavels of nieuwbouwwoningen aangeboden. Tevens worden alle wegen en het groen vernieuwd en komt er een brug over het water voor een verbinding aan de oostzijde van het dorp. Deze nieuwe plannen zijn financieel haalbaar en gewaarborgd en worden uitgevoerd.

De plannen worden gefaseerd uitgevoerd, om het herhuisvesten binnen het dorp mogelijk te maken. 

 

2018 fase 3/4  

Voor de vakantie periode is fase 3/4 opgeleverd. Dit zijn 14 woningen gelegen aan Sinnebuorren 24 t/m 38 en Ulbe Twijnstrastrjitte 96 t/m 106. Deze zijn verdeeld over 4 blokken. 

 

Soort woning

Het betreft hier grondgebonden woningen die geschikt zijn voor 1 - 2 persoonshuishoudens.

 

Oplevering

Deze woningen zijn reeds opgeleverd en verhuurd.

 

2018 fase 5

Na de vakantieperiode wordt er gestart met fase 5. Dit betreft de bouw van 12 grote gezinswoningen.

 

Vragen?

Voor vragen kunt u bellen of mailen met Elkien, op telefoonnummer 0513 635 735 of info@elkien.nl 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.