terug
Wijkvernieuwing Oost-Indische buurt te Leeuwarden

Wijkvernieuwing Oost-Indische buurt te Leeuwarden

Omschrijving 204 huurwoningen - Wijkvernieuwing Oost-Indische buurt,
type woning Hoek- of tussenwoning
Appartement zonder lift
beschikbaar Fase 1, eind juli 2018

In de Oost - Indische buurt bezit Elkien 225 woningen. In de Insulindestraat 19 gezinswoningen, 71 portiekwoningen en 135 gezinswoningen. De overige straten zijn: de Balistraat, Lombokstraat, Balidwarstraat, Soendastraat, 1e Delidwarstraat, 2e Delidwarstraat en Delistraat.

 

Onderzoeken

Er zijn diverse onderzoeken en informatieavonden geweest, enquêtes en wijkwandelingen gehouden. Er is gekeken naar de bouwkundige kwaliteit, het investeringsniveau en de volkshuisvestelijke consequenties. Diverse scenario’s zijn onderzocht. Elkien en de gemeente Leeuwarden hebben besloten de woningen te slopen en nieuwe woningen te bouwen.

 

 

Brochure sloop en vervangende nieuwbouw Balistraten e.o.

In de afgelopen periode hebben wij huurders geïnformeerd over de plannen die er zijn om tot sloop en nieuwbouw van onze woningen te komen. Deze brochure is daar een onderlegger van.

Algemene Brochure Balistraten

Brochure Insulindestraat

 

Sociaal Plan

Sinds april 2016 is het Sociaal Plan van kracht. 

 

Fasering

Het project is opgedeeld in 5 fases. Fase 1 betreft de Lombokstraat, Balistraat (deels) en de Insulindestraat (deels). Deze 59 woningen zijn in het voorjaar van 2017 gesloopt. De start van de nieuwbouw van de 45 woningen was eerder vertraagd omdat de bestemmingsplan procedure nog niet was afgerond, maar is reeds opgestart in februari 2018.

 

Verhuur

Huurders uit de sloopwoningen hebben voorrang op andere huurders. De woningen die gebouwd worden in fase 1 en 2 zijn allemaal al gereserveerd. 

De leegstaande en leegkomende woningen in de buurt worden door vastgoedbeheerder Carex tijdelijk verhuurd.

 

Spreekuur

Op woensdag in de oneven weken houdt Annet Stam, Projectleider Sociaal, tussen 15:30 en 16:30 uur spreekuur aan de Soendastraat 35. U bent van harte welkom met uw vragen.

 

Vragen?

Voor vragen kunt u bellen of mailen met Elkien op telefoonnummer 0531-635735 of info@elkien.nl 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.