terug
Wijkvernieuwing Noorderhoek

Wijkvernieuwing Noorderhoek

Wijkvernieuwing Noorderhoek 

Voor de herstructurering van Noorderhoek 1 is door de Wieren een plan gemaakt voor de realisatie van ruim 200 nieuwe woningen. Gelijktijdig met de planvorming voor nieuwbouwwoningen is besloten om deze woningen aan te sluiten op een collectief duurzaam verwarmingssysteem en op een systeem voor nieuwe sanitatie. Rioolwaterzuivering en opwekking van de verwarming zijn aan elkaar gekoppeld; bij de zuivering van rioolwater wordt energie opgewerkt die wordt gebruikt om de woningen te verwarmen en koelen.

In 2011 zijn 32 woningen (appartementen verdeeld over twee gebouwen) en een zorgcentrum opgeleverd en aangesloten op verwarming- en rioleringsysteem. Op 16 april 2012 is een sloopbesluit genomen voor fase 2.1 en 2.2.

 

Tijdens dit project worden huurders uitverhuisd, worden de woningen gesloopt en worden de kavels bouwrijp gemaakt.

 

Elkien bouwt met de nieuwbouw in de Noorderhoek aan haar volkshuisvestelijke doel: er worden betaalbare, toekomstbestendige woningen gebouwd voor mensen die niet in hun eigen wonen kunnen voorzien. De doelgroep voor sociale huurwoningen (kleinere, 1- en 2-persoons gezinnen) neemt toe. Deze groep bestaat voornamelijk uit jongeren en senioren en trekt naar de grotere kernen zoals Sneek. Door te bouwen in de Noorderhoek blijft Elkien haar doelgroep actief bedienen.

 

Energie en afvalwaterzuivering

De woningen die worden gerealiseerd lijken op het eerste oog heel gewoon, maar binnenin zitten nogal wat ‘technische’ gadgets die in een gewone woning niet voorkomen. Vloerverwarming is heel anders dan een CV-installatie met radiatoren of een gaskachel. Daarnaast vergt vloerverwarming dat er een vloerbedekking wordt toegepast met een hoge warmtegeleiding. Voor het warm tapwater wordt mogelijk een nieuw systeem gebruikt met een boiler – na een uurtje douchen zou het dan weer even duren voordat er nieuw warm water is. De vacuüminstallaties kunnen behoorlijk geluid maken – meer dan huurders gewend zijn in een gewone woning. Verwarming, en misschien ook warm tapwater en koeling, worden afgerekend via een aansluit- en leveringsovereenkomst via de Wieren. Bewonerscommunicatie dient daarom al in een vroeg stadium te worden opgepakt. Al bij het eerste contact met de bewoner moet duidelijk zijn welke voorzieningen in de woning zijn aangebracht en waar de nieuwe huurder rekening mee moet houden.

De duurzame energieopwekking is gekoppeld met de afvalwaterzuivering. De energie die vrijkomt tijdens het zuiveringsproces wordt gebruikt voor de verwarming van het tapwater.

 

Algemeen

Het uitverhuizen, slopen en herbouwen van woningen is gefaseerd uitgevoerd. Fase 2.1 en 2.2  -  66 sloop, 45 nieuwbouw  -  april 2012 tot oktober 2014

Fase 2.3 en 2.4  -  67 sloop , 56 nieuwbouw  -  november 2014 tot november 2015

Fase 3  -  ruim 50 sloop, 45 nieuwbouw  -  november 2015 tot november 2016

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.