terug
Wijkvernieuwing Balistraten e.o.

Wijkvernieuwing Balistraten e.o.

In de wijk Balistraten e.o. bezit Elkien 225 woningen. In de Insulindestraat 19 gezinswoningen en 71 portiekwoningen en 135 gezinswoningen in de straten Balistraat, Lombokstraat, Balidwarstraat, Soendastraat, 1e Delidwarstraat, 2e Delidwarstraat en Delistraat.

 

Onderzoeken

Al jaren vinden er onderzoeken naar wijkvernieuwing/renovatie plaats in de wijk. Er zijn diverse onderzoeken geweest, enquêtes en wijkwandelingen gehouden en er zijn informatieavonden geweest. In de diverse onderzoeken is gekeken naar de bouwkundige kwaliteit, het investeringsniveau en de volkshuisvestelijke consequenties. Diverse scenario’s zijn onderzocht. De voorkeur gaat bij Elkien en bij de gemeente Leeuwarden uit naar sloop en vervangende nieuwbouw.

In november is er gestart met de huisbezoeken om de plannen nader toe te lichten.

 

Meer dan 75% akkoord

Meerdere malen hebben wij aan onze huurders van de woningen verteld dat wij de bestaande plannen voor wijkvernieuwing alleen zouden gaan uitvoeren, als tenminste 75% van de huurders akkoord is met deze plannen. Na het tellen van alle handtekeningen, onder toeziend oog van de notaris, huurdersplatform Nieuw Elan en de bewonerscommissie, is meer dan 75% van de huurders akkoord. Dit betekent dat de sloop en het nieuwbouwplan voor de Balistraten e.o. ruim gedragen wordt door de bewoners.

Wij kiezen, samen met de meerderheid van de bewoners, ervoor om de buurt te versterken en er goede, toekomstbestendige woningen te bouwen. Nu gebleken is dat er voldoende draagvlak is, gaat Elkien voorbereidingen treffen om de plannen uit te voeren.

 

Brochure sloop en vervangende nieuwbouw Balistraten e.o.

In de afgelopen periode hebben wij huurders geïnformeerd over de plannen die er zijn om tot sloop en nieuwbouw van onze woningen te komen. Deze brochure is daar een onderlegger van.

Algemene Brochure Balistraten

Brochure Insulindestraat

 

Op donderdag in de oneven weken houdt onze projectleider sociaal, Natalie Lakemond, spreekuur aan de Soendastraat 35. Tussen 15.30 en 16.30 uur. U bent van harte welkom met uw vragen.

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.